Knowledge dissemination on prefabricated building


Vol. 535 (3) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Fangrat,
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2017.03.20

Volume 535: Issue 3
Pages 69-71
Accepted for publication: 04.01.2017

The mechanism of knowledge transfer and practical forms of diffusion of knowledge on prefabricated building is presented by example of Instytut Techniki Budowlanej (Building Research Institute). Statistical data regarding the dynamics of Research and Development (R&D) expenditure in Poland are described. Moreover, the ITB Library resources regarding prefabricated building including large-panel building structures are characterized.

Keywords: building, prefabricated housing, large-panel building structures, research institute, knowledge dissemination.
 1. Bossak Maciej. „Dyfuzja wiedzy”. Gazeta Innowacje 7, Politechnika Warszawska, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje7/strona1.htm.
 2. Borrás Susana. 2003. The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
 3. Brunarski Lesław. 2015. Sto dwa doktoraty obronione w ITB. Warszawa. ITB.
 4. Czarnecki Lech. 2015. „Kształtowanie naukowych podstaw rozwoju budownictwa”. Materiały Budowlane 519 (11): 7 – 10. DOI: 10.15199/33.2015.11.01.
 5. Dowgird Roman. 1972 r. Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe. Warszawa. Arkady.
 6. Dzierżewicz Zbigniew, Włodzimierz Starosolski. 2010. Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970 – 1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 7. Eurostat, Gross domestic expenditure on R&D (GERD) % of GDP, http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 11.02.2016].
 8. Lewicki Bohdan z zespołem. 1979. Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Projektowanie konstrukcji i obliczenia. Warszawa. Arkady.
 9. Marszałek Anna. 2014. „Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym”. Nauka o Przedsiębiorstwie (3). https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2014.11-kwartalnik-nauk-o-przedsiebiorstwie-marszalek.pdf.
 10. Next generation innovation policy. The future of EU innovation policy to support market growth, Ernst and Young we współpracy z CEPS, https://www.ceps.eu/system/files/book/2011/10/innovation_report.pdf.
 11. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, OECD, 2005, http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_en.pdf.
 12. Praca zbiorowa. 1974. Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego W-70, Szczecin, SBO, SBM-75, WUF-T, OWT-67, WWP.Warszawa.Arkady.
 13. Radomski Wojciech. 2015. Nauka w inżynierii lądowej a rola Instytutu Techniki Budowlanej, w Strategia instytutów badawczych budownictwa. Warszawa. ITB.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. https://danepubliczne. gov. pl/dataset.
 15. Runkiewicz Leonard, Jan Sieczkowski. 2016. „Uogólnione specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Przegląd Budowlany (12): 49 – 51.
 16. Runiewicz-Wardyn Małgorzata. 2012. „Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii”. Management and Business Administration. Central Europe 118 (5): 100 – 113.
 17. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618, art. 2.2, p. 1 i 3)
 • dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej
 • mgr inż. Jan Sieczkowski

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat

j.fangrat@itb.pl