Job scheduling theory and Time Couplings Methods


Vol. 526 (6) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Zdzisław Hejducki,
Michał Podolski

DOI: 10.15199/33.2016.06.08

Volume 526; Issue 6
Pages 20-21

Accepted for publication: 17.04.2016 r.

DOI: 10.15199/33.2016.06.08

This paper presents the relationships between Time Couplings Methods (TCM) and the job scheduling theory problems. There are given the deterministic optimisation model of TCM, which are the equivalents of flow work system in civil engineering. The paper presents range of issues raised in the job scheduling theory and its connections with TCM.

Keywords: construction projects scheduling, optimisation, Time Couplings Methods TCM, job scheduling theory.
 1. Afanasev V.A.,A. V. Afanasev. 2000. Stream scheduling of works in civil engineering (Поточная организация работв строительстве). Sankt Petersburg.
 2. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki. 2014. „Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic”. Journal of Civil Engineering and Management 20 (5): 649-659. DOI 10.3846/13923730.2014.906496.
 3. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Mieczysław Wodecki. 2012. „Applying metaheuristic strategies in construction projects management”. Journal of Civil Engineering and Management 18 (5): 621 – 630. DOI 10.3846/13923730.2012.719837.
 4. Bożejko Wojciech. 2010. A new class of parallel scheduling algorithms. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 5. Chyliński Piotr. 2011. Analiza wpływu przerw organizacyjnych na czas i koszt realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problemu przepływowego. Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 6. Hejducki Zdzisław, Magdalena Rogalska. 2011. Time coupling methods: construction scheduling and time/cost optimisation. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 7. Mrozowicz Juliusz. 1997. Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia czasowe. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 8. Podolski Michał. „Management of resources inmultiunit construction projects with the use of a tabu search algorithm”. Journal of Civil Engineering and Management (w druku).
 9. Podolski Michał. 2016. „Scheduling of job resources inmultiunit projects with the use of time/cost criteria”. Archives of Civil Engineering, Vol. LXII, issue 1: 143-158. DOI 10.1515/ace-2015-0057.
 10. Podolski Michał. 2008. Analiza nowych zastosowań teorii szeregowania zadań w organizacji robót budowlanych. Praca doktorska. Politechnika Wrocławska.
 11. Rogalska Magdalena,Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki. 2008. „Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling”. Automation in Construction 18 (1): 24-31.DOI 10.1016/j.autcon.2008.04.002.
 12. Smutnicki Czesław. Algorytmy szeregowania.Warszawa.Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 13. Wodecki Mieczysław. 2009. Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Zdzisław Hejducki, Prof. - Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Michał Podolski, Ph. D. Eng. - Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Anna Komerska, Msc., Eng.

michal.podolski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.08