Innovative techniques of bridge inspections – testing sites


openaccess, Vol. 592 (12) 2021 / środa, 22 grudnia, 2021

(Open Access)

Korus Kamil, Jasiński Marcin, Płaszczyk Tomasz, Salamak Marek. 2021. Innovative techniques of bridge inspections – testing sites. Volume 592. Issue 12. Pages 58-60. DOI: 10.15199/33.2021.12.08

Accepted for publication: 26.07.2021 r.

The article describes the first stage of research on digital twin bridges, which was undertaken by the bridge team of the Silesian University of Technology. The process of selecting bridge structures that have become testing grounds is presented. Each bridge has been briefly characterized in terms of suitability for testing devices and technologies supporting bridge inspectors and the process of creating bridge digital twin. Themost important techniques that will be tested next to the BIM methodology are shown and especiallymixed reality, UAVs and 3D reconstruction with laser scanning and photogrammetry.
  1. Bień Jan. 2010. Uszkodzenia, diagnostyka obiektów mostowych. Warszawa: WKŁ.
  2. BIM Standard PL. Projekt zasad przygotowania i realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z normą PN-EN ISO 19650 i krajowym prawembudowlanym. (2020). http://pzpb.com.pl/.
  3. Głomb J., A. Radziecki, J. Śliwka, J. Weseli. 1991. „Projekt i realizacja mostu granicznego przez dolinę Olzy w Cieszynie”. Inżynieria i Budownictwo (9): 331 – 335.
  4. Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, GDDKiA,Warszawa, 2011.
  5. Płaszczyk Tomasz, Kamil Korus, M. Uściłowski, Marek Salamak. 2021. „Cyfryzacja procesów utrzymania obiektów infrastruktury”.Materiały Budowlane 586 (6): 50 – 52.
  6. Sacks R. i in. 2018. „SeeBridge as next generation bridge inspection: Overview, Information Delivery Manual and Model View Definition”. Automation in Construction 90: 134 – 145.
  7.  Salamak Marek. 2020. BIMw cyklu życia mostów. Warszawa: PWN.
  8. Salamak Marek, R. Żuchowski. 2017. „Selection, Maintenance and Acoustic Diagnostics of Expansion Joints in Bridges Located in Areas with Ground Deformations, Transactions of the VŠB”. Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series 17 (2): 89 – 98.
  9. Salamak Marek,M. Januszka. 2018.BrIMbridge inspections in the context of Industry 4.0 trends. In Powers, Frangopol, Al-Mahaidi, & Caprani (Eds.), IABMAS 2018,Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges (pp. 2260–2267). Taylor & Francis Group.
mgr inż. Kamil Korus, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2754-5882
dr inż. Marcin Jasiński, Firma Projektowa Wanecki ORCID: 0000-0002-7137-0813
mgr inż. Tomasz Płaszczyk, CADmost Projekt ORCID: 0000-0002-7064-4675
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-3602-0575

prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-3602-0575

 marek.salamak@polsl.pl