Influence of the ridge node susceptibility to roof girder deflection


openaccess, Vol. 571 (2) 2020 / sobota, 22 lutego, 2020

(Open Access)

K. Domagała,
R. Domagała

Volume 571: Issue 2
Pages 40-41
Accepted for publication: 07.01.2020 r.

DOI: 10.15199/33.2020.02.05

The article presents the impact of the thickness of the ridge joint sheet on the rotational rigidity of such a joint and the roof girder deflection. The results of roof girder deflection assuming rotational rigidity from nominally articulated to perfectly rigid connection are presented. Keywords: susceptibility; roof girder; construction deflection.
  1. PN-B-02000/1982. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
  2. PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
  3. PN-EN 1993. Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.

dr inż. Katarzyna Domagała, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-7469-6395 dr inż. Rafał Domagała, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-0949-5279

dr inż. Rafał Domagała, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-0949-5279

 rafal.domagala@polsl.pl