Influence of selected factors on the accuracy of evaluation of RC slabs reinforcement using the electromagnetic method


openaccess, Vol. 615 (11) 2023 / wtorek, 28 listopada, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.11.01

Ordon-Beska Beata, Selejdak Jacek. 2023. Influence of selected factors on the accuracy of evaluation of RC slabs reinforcement using the electromagnetic method. Volume 615. Issue 11. Pages 1-5. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.10.2023 r.

The article presents the results of electromagnetic research of several models of orthogonal reinforcement. Profometer PM-650 was used. The repeatability of measurements for different locations of the so-called measurement centre relative to the transverse member was evaluated and the values of measurement errors were estimated. It was found that the position of the scanner significantly affects the measurement of the diameter, while the measurement of the coating affects to a lesser extent. The article also discusses the problem of influencing the results of electromagnetic field disruptors. Practical recommendations were formulated.
 1. PCikrle et al.,Non-destructive diagnostics of steel- reinforced concrete structures: Detecting and locating reinforcement, 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 549 012010, https://iopscience.iop.org/article/ 10.1088/1757-899X/549/1/012010,dostęp:1.05.2023.
 2. Kossakowski P. Zastosowanie metody elektromagnetycznej w detekcji zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem urządzenia Ferroscan, w: Diagnostyka budowlana. Wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019, str. 41 – 50.
 3. Salman AA. Non-Destructive Test of Concrete Structures Using: FERROSCAN, Engineering Technology Journal, 29, 2011, str. 2933 – 2941.
 4. Urbanowicz D, Warzocha M. Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce konstrukcji budowlanych. Przegląd Budowlany. 2015; 5: 32 – 35.
 5. Ordon-Beska B. Badanie metodą elektromagnetyczną zbrojenia stropów monolityczno-prefabrykowanych parkingu, Materiały Budowlane. 2022; 12 (604): 10 – 13.
 6.  Drobiec Ł, Jasiński R, Piekarczyk A. Sposoby lokalizacji stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. Metoda elektromagnetyczna (cz. II). Przegląd Budowlany. 2007; 12: 31 – 37.
 7.  Chady T, Runkiewicz L, Sikora R, Wójtowicz S. Lokalizacja zbrojenia w budowlanych elementach żelbetowych. 31 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczyrk, 2002, str. 233÷236.
 8. DeAlcantara NP, Costa DC, Guedes DS, Sartori RV,Bastos PSS.ANon-DestructiveTestingBased on ElectromagneticMeasurements andNeuralNetworks for the Inspection of Concrete Structures,Advanced Materials Research. 2011; 301–303: 597 – 602.
 9.  Lewińska-Romicka A. Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa 2001.
 10. Raczkiewicz W, Wójcicki A. Wybrane metody lokalizacji zbrojenia w żelbetowych elementach konstrukcji, w: Diagnostyka budowlana. Wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019, str. 27 – 40.
 11. Drobiec Ł, Jasiński R, Piekarczyk A. Lokalizacja wad konstrukcji i stali zbrojeniowej – metody. XXI Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Szczyrk, 8÷11 marzec 2006, str. 133-210.
 12.  PS 300 Original operating instructions.
 13.  Profometer. Operating instructions. Proceq SA. 2017.
 14.  Profometr PM-6. Instrukcja obsługi. Proceq – Szwajcaria, Viateco Sp. z o. o., maj 2018 r.
 15.  Ordon-Beska B. Ocena paramertrów zbrojenia metodą elektromagnetyczną przy użyciu profometru PM-650, w: Diagnostyka budowlana. Wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019, str. 51-67.
 16.  Wiwatrojanagul P, Sahamitmongkol R, Tangtermsirikul S. A method to detect lap splice in reinforced concrete using a combination of covermeter and GPR. Construction and BuildingMaterials. 2018; 173 (2018): 481 – 494.
dr inż. Beata Ordon-Beska, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2236-6065
dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. PCz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-9854-5962

dr inż. Beata Ordon-Beska, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2236-6065

b.ordon-beska@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.11.01

Article in PDF file