Influence of masonry technical state on arched structures in Sankt Petersburg


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

R. Nowak,
R. Orłowicz

DOI: 10.15199/33.2019.05.05

Volume 561: Issue 5
Pages 34-35
Accepted for publication: 28.02.2019 r.

The paper analyzes the combined action of stone arches and walls, which exert a unloading effect on the arches. The dependences of the maximum acting stresses in the arch on the modulus of elasticity of the overlyingmasonry were constructed, reflecting the behavior of the damaged masonry, which lost rigidity properties. It was proven that when the modulus of elasticity decreases to 5 – 10% of the initial one, significant changes occured in the stress-strain state of the entire structure. Keywords: masonry arches; masonry walls; calculation models.
  1. Ahnert Rudolf, Karl Heinz Krause. 2009. „Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1969 zur Beur-teilung der vorhandenen Bausubtanz”. Band 1, 2.
  2. Janowski Zbigniew, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski. 2007. Sklepienia zabytkowe – klasyfikacja, ocena stanu technicznego i nośności, naprawy i wzmocnienia. Warsztat pracy projektanta konstrukcji. XXII Ogólnopolska Konferencja.
  3. Koch Wilfried. 1996. Style w architekturze arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne. Świat Książki.
  4. Nowak Rafał. 2014. Analiza nośności i mechanizmów uszkodzeń odcinkowych ceglanych nadproży łukowych. Rozprawa doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
dr inż. Rafał Nowak, prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-6867-4050

dr inż. Rafał Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury

rnowak@zut.edu.pl