Influence of insulation formwork on energy properties of buildings


Vol. 522 (2) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Maria Wesołowska,
Paula Szczepaniak

DOI: 10.15199/33.2016.02.07

Volume 522; Issue 2
Pages 24-25

Accepted for publication: 05.01.2016 r.

While forming material sets of external partitions the attention is paid to required value of heat permeability coefficient. In the article it was showed that in the heat requirement balance of a building the heat capacity of partitions is an equally essential factor.
 1. Brachaczek Wacław. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie ocieplania budynków od wewnątrz, z zastosowaniem mineralnych materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym. Zeszyty Naukowe. Architektura/ Politechnika Śląska, 69 – 78.
 2. Korona Lucyna. Innowacyjne technologie deskowań traconych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2 (2011) 307 – 3017. Politechnika Białostocka.
 3. Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak 2015. Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym. Materiały Budowlane 513 (5): 88 – 90. DOI: 10.15199/33.2015.05.36.
 4. Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak: Komponenty budowlane kształtujące zapotrzebowanie na ciepło w wybranych systemach deskowań traconych, Wybrane problemy budownictwa, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.
 5. ETA-07/0018 Thermomur Zestaw nienośnych styropianowych szalunków traconych.
 6. Program Priorytetowy NFOŚIGW „Poprawa efektywności energetycznej”. Cz. 2. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z póź. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).
 9. Technologia wykonania energooszczędnych budynków typu EKOBUD. Grudziądz. 2011.
 10. Zeszyt informacyjny nr 11. Izodom 2000 Polska. Katalog liniowych mostków termicznych wybranych datali konstrukcyjnych systemu Izodom. 2013.
 11. Wprowadzenie ekoinnowacji do energooszczędnej technologii typu Ekobud, WBAiIŚ UTP. Bydgoszcz. 2014.
 • Maria Wesołowska, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture
 • Paula Szczepaniak, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture
 • Maria Wesołowska, Ph. D., Eng.

  marysia@utp.edu.pl