Influence of grid reinforcement placed in masonry bed joints on its flexural strength


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

A. Piekarczyk

DOI: 10.15199/33.2016.12.12

Volume 532: Issue 12
Pages 38-41
Accepted for publication: 12.09.2016

This paper presents the results of the flexural strength of masonry when plane of failure is perpendicular to the bed joints. Comparison tests of unreinforced specimens and specimens reinforced with steel wire, glass and basalt fiber grids applied inmasonry bed joints showed the higher flexural strength and crack resistance of masonry reinforced in this manner and so loaded. Reinforced masonry exposed plastic character after cracking allow for large horizontal displacements and transfer the considerable loads perpendicular to their surface. The strengthening ofmasonrywas observed inmost tests of reinforced specimens leading to occurrence of the maximum load in after cracking phase.

Keywords: flexural strength of masonry, reinforced masonry structures, masonry grid reinforcement.
  1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowalne 512 (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02
  2. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  3. PN-EN 772-1:2011Metody badań elementów murowych. Część 1: Określanie wytrzymałości na ściskanie.
  4. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałość na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
  5. PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Część 2:Metody badańmurów.Określeniewytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
  • dr inż. Adam Piekarczyk Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

dr inż. Adam Piekarczyk

adam.piekarczyk@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.12