Influence of environmental factors on selected properties of polymer modified bituminous thick coatings


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.02

Francke Barbara. 2022. Influence of environmental factors on selected properties of polymer modified bituminous thick coatings. Volume 595. Issue 3. Pages 6-11. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.02.2022 r.

The manuscript analyzes the impact of the aggressive action of groundwater on selected properties of waterproofing layers made of polymer modified bituminous thick coatings, with particular emphasis on the water absorption of these coatings. It was also assessed how the pH of water changes in contact with polymer modified bituminous thick coatings. The analyzes were supplemented with conclusions previously published in the technical literature, regarding the impact of increased water absorption of the above-mentioned coatings to maintain the watertightness function and the susceptibility of such coatings to moisture as a result of the action of water with different pH. The research used, inter alia, research methodology included in PN-EN standards, supplemented with tests performed using own methods.
 1. Henshell J. 2016. The Manual of Below-Grade Waterproofing; wydanie 2, CRC Press: New York; ISBN 9781317211891.
 2. Francke B. 2021. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków. Monografia. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-21623-8;Warszawa.
 3. Klem P. i inni. 2005. Budownictwo ogólne, tom 2- Fizyka budowli.Arkady.
 4. Lyapidevskaya O.,Waterproofing material for protection of underground structuresE3S Web of Conferences 97, 02008 (2019) https://doi. org/10.1051/e3sconf/20199702008 FORM-2019,
 5. Dong Soo Ahn, Kyu Hwan Oh, Jin Sang Park, Sang Keun Oh, Viscosity and Waterproofing Performance Evaluation of Synthetic Polymerized Rubber Gel (SPRG) after Screw Mixing, Appl. Sci. 2018, 8, 1989; doi: 10.3390/app8101989,
 6. Alfano G., Chiancarella C., Cirillo E., Fato I.,Martellotta F. 2006. „Long- -term performance of chemical damp-proof courses: twelve years of laboratory testing”. Building and Environment 41: 1060 – 1069.
 7. PN-EN 15814 +A2: 2015-02- Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania.
 8. Francke B.,Wichowska M.. 2021. „Influence of groundwater pH on water absorption and waterproofness of polimer modified bituminous thick coatings”. Materials,Vol. 14, iss. 9, 2272, s. 1 – 15. DOI: 10.3390/ma14092272.
 9. RokielM. 2011. „Hydroizolacje fundamentów z użyciemmasKMB Cz. I. Projektowanie i wykonywanie według niemieckich wytycznych”. Izolacje 4.
 10. FranckeB. 2014. „Wymagania techniczne dotyczące właściwości technicznych wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami do wykonywania izolacji części podziemnych budynków zgodnie z PN-EN15814+A1:2013-04”. Materiały Budowlane (3).
 11. Gasewicz J. 2010. „Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne”. Izolacje 6.
 12. PN-EN 15815:2011 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami. Określanie odporności na ściskanie.
 13. Francke B. z zespołem. 2020. Definiowanie kryteriów użyteczności budowlanej w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków, praca naukowo-badawcza, ITB, biblioteka ITB.
 14. Francke B. z zespołem. 2021. Definiowanie kryteriów użyteczności budowlanej w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków. Praca naukowo-badawcza, ITB, biblioteka ITB.
 15. PN-EN 206+A1 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 2013 + 2016.
 16. Vollpracht A., Brameshuber W. 2013. „Environmental compatibility of bitumen waterproofing”. Materials and Structures 46: 1257 – 1264. DOI 10.1617/s11527-012-9969-0.
 17. PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji.
dr inż. Barbara Francke, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ORCID: 0000-0001-9525-5468

dr inż. Barbara Francke, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ORCID: 0000-0001-9525-5468

 b.francke@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.02

Article in PDF file