Analysis of the increase in early strength of concrete modified with admixtures containing CSH nanocrystals


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.01

Gruszczyński Maciej, Lenart Małgorzata, Wasąg Tadeusz. 2022. Analysis of the increase in early strength of concrete modified with admixtures containing CSH nanocrystals. Volume 595. Issue 3. Pages 2-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 31.01.2022 r.

Nowadays, the standard is to adapt the special properties of concrete to the implementation requirements of specific construction projects with the use of various types of additives or admixtures. The article presents the results of tests on concrete modified with an admixture containing CSH nanocrystals. The increase in strength of high-fluidity concrete (ASCC) after 8 and 12 hours and after 1, 2, 7 and 28 days of its maturation was analyzed. The conducted research program showed a sevenfold increase in strength after 8 hours of hydration. At the same time, no significant changes in the 28-day strength of the analysed concrete were observed.
  1. Cao Y., P. Zavaterri, J. Youngblood, R. Moon, J.Weiss. 2015. „The influence of cellulose nanocrystal additions on the performance of cement paste”. Cem. Concr. Compos. 56: 73 – 83.
  2. Das S., S. Ray, S. Sarkar. 2020. „Early strength development in concrete using preformed CSH nano crystals”. Constr. Build. Mater. 233: 117214.
  3. Dousti M. R., Y. Boluk, V. Bindiganavile. 2019. „The effect of cellulose nanocrystal (CNC) particles on the porosity and strength development in oil well cement paste”. Constr. Build.Mater. 205: 456 – 462.
  4. Felekog˘lu B., K. Tosun, B. Baradan. 2011. „Compatibility of a polycarboxylate-based superplasticiser with different set-controlling admixtures”. Constr. Build. Mater. 25: 1466 – 1473.
  5. Golda A., S. Kaszuba. 2008. Wpływ zabiegów technologicznych na tempo narastania wytrzymałości na ściskanie betonu, in:XSymp.Nauk.-Tech. „Reologia w Technologii Betonu,” Gliwice, pp. 25 – 32.
  6. Hartmann A., M. Khakhutov, J. C. Buhl. 2014. „Hydrothermal synthesis of CSH-phases (tobermorite) under influence of Ca-formate”. Mater. Res. Bull. 51: 389 – 396.
  7. Łukowski P. 2014. „Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu”. BTA 3.
  8. Neville A. M. 2000. Właściwości betonu. Wydanie IV, Polski Cement. Krakow.
  9. Szczotkowska M., P. Brzozowski. 2014. „Wpływ nanokryształow CSH na wytrzymałość betonow cementowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 5: 35 – 40.
  10.  Szostak B., G. Ludwik. 2020. „Wpływ domieszki zawierającej nanometryczne zarodki fazy C-S-H na właściwości betonow popiołowych poddanych obciążeniom w pierwszych 7 dniach dojrzewania”. Przegląd Budowlany 6: 44 – 47.
dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-0445-5745
dr inż. Małgorzata Lenart, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-0698-4835
mgr inż. Tadeusz Wasąg, MC-Bauchemie Sp. z o.o.

dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-0445-5745

maciej.gruszczynski@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.01

Article in PDF file