Influence of different rigidity of discrete supports on load bering capacity of steel silo shells


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

E. Hotała,
Ł. Skotny,
J. Boniecka

DOI: 10.15199/33.2016.05.34

Volume 525: Issue 5
Pages 72-73
Accepted for publication: 14.03.2016 r.

Silo for coal or lime powder storage are often placed in boiler house on steel ceilings. Discrete supports of said silos usually have different rigidity due to steel ceiling construction. Similarly as with subsidence of the foundations, such uneven rigidity of discrete supports in steel silos leads to major redistribution of stresses in silo shell, which in turn leads to global capacity reduction of the structure. Influence of differences in support rigidity on silo load bearing capacity is discussed in the paper. Keywords: support rigidity, numerical analysis, steel silo, shell stability.
  1. Nowak D.L. 2007. „Nośność graniczna silosu metalowego w obszarze oparcia na słupie”. Praca doktorska. Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Raport serii PRE 16/2007. Wrocław.
  2. PN-EN 1991-4:2008: Oddziaływania na konstrukcję. Część 4: Silosy i zbiorniki.
  3. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.
  4. PN-EN 1993-4-1:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Łukasz Skotny Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego mgr inż. Joanna Boniecka Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

eugeniusz.hotala@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.34