Building disaster of the steel structure during erection


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

J. Gierczak,
R. Ignatowicz

DOI: 10.15199/33.2016.05.33

Volume 525: Issue 5
Pages 70-71
Accepted for publication: 17.03.2016 r.

The presented of the structure capacity during the erection of the steel structure were analysed. The building was designed as light-weight two-span framed structure with a total span of 80 m. Unconventional course of this catastrophe allows to stretch out the conclusions relating to the way of erection of the system of light steel objects. Keywords: disaster, steel structure, wind load.
  1. Gierczak Jan. 2001. Ekspertyza techniczna przyczyn awarii importowanej hali stalowej i przydatności konstrukcji do odbudowy.Wrocław. Polska Technika Budowlana, nr 106863.
  2. PN-EN 1991-1-4: 2005: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
  3. PN-77/B-02011/Az: 2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
dr inż. Jan Gierczak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Rajmund Leszek Ignatowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Rajmund Leszek Ignatowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

rajmund.ignatowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.33