Improvement of weak soils by GEC column


Vol. 522 (2) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Zenon Szypcio,
Katarzyna Dolżyk-Szypcio

DOI: 10.15199/33.2016.02.02

Volume 522; Issue 2
Pages 6-7

Accepted for publication: 21.12.2015 r.

The GEC improvement system is a very effective solution (technically, economically and ecologically) for weak and very weak soils.The GEC system can not be completely settlement free. The settlement may be large and the consolidation time may be long. The fault of this system may be eliminated by correct design and realization of improvement. The elaboration of domestic design, realization and reception instructions are necessary.
  1. Alexiew Dimiter, Marc Raitel, Volker Küster (2012), 15 year of experience with geotextile encased granular columns as foundation system. ISSMGE-TC 211 International Symposium on Ground Improvement IS-GI, Brussels, 31May & 1 June 2012.
  2. Bzówka Joanna, Anna Juzwa, Karolina Knapik, Katarzyna Stelmach (2012), Geotechnika komunikacyjna. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  3. Duszyńska Angelika, Katarzyna Białek (2013), Problemy związane z wymiarowaniem platform roboczych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr 3, s. 199 – 204.
  4. EB GEO 2011, Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements. Die Bautechnik, 76, Heft 12, Germany.
  5. Ghazavi Mahmoud, Javard Nazari Afshar (2013), Bearing capacity of geosynthetic encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 38, pp. 26 – 36.
  6. Kwiecień Sławomir, Jerzy Sękowski (2012), Kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej. Politechnika Śląska, Gliwice.
  7. Rzeźniczak Jerzy (2007), Wzmacnianie słabych podłoży. Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, nr. 1/2007.
  8. Szypcio Zenon, Katarzyna Dołżyk, Iwona Chmielewska (2015), Ekspertyza techniczna przyśpieszenia konsolidacji wzmocnionego podłoża na odcinku od km243+485 do km243+770. Etap I. Metoda przyśpieszenia konsolidacji. Budowa obwodnicy Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn-Augustów.
  1. Zenon Szypcio, Ph. D., Eng., Associate Professor - Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
  2. Katarzyna Dolżyk-Szypcio, Ph. D., Eng. - Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Zenon Szypcio, Ph. D., Eng., Associate Professor

z.szypcio@pb.edu.pl