Hybrid heating systems in office building


Vol. 521 (1) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Daniel Gawryś,
Mariusz Owczarek

DOI: 10.15199/33.2016.01.15

Volume 521; Issue 1
Pages 49-51

Accepted for publication: 15.12.2015 r.

Choosing the best solutions to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
  1. Tytko R., Odnawialne źródła energii, wybrane zagadnienia, Kraków 2005.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
  3. Robakiewicz M., Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków, Materiały Budowlane nr 1/2015, s. 10 – 12. DOI 10.15199/33.2015.01.03.
  4. Dylla A., Fizyka cieplna budowli w praktyce, PWN, Warszawa 2015.
  5. Lewandowski W. M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2014.
  6. Sarosiek W., Sadowska B., Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych, Materiały Budowlane nr 5/2015, s. 20 – 21 DOI: 10.15199/33.2015.05.05.
  7. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, WNT, Warszawa Kraków 2010.
  8. Oszczak W., Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, WKŁ, Warszawa 2015.
  9. Lachman P., Pompy ciepła w układach hybrydowych, Rynek Instalacyjny nr 4/2012.
  10. Zawadzki M., Kolektory słoneczne, pompy ciepła na tak, Wydawnictwo Polska Ekologia, 2003.
Daniel Gawryś, MSc., Eng. - Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering Mariusz Owczarek, Ph. D., Eng. - Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Daniel Gawryś, MSc., Eng.

d.gawrys20@gmail.com