Green potential limestone cement in aspect of reduction embodied carbon footprint in bridge structures


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.27

Górak Piotr, Mofina Paweł, Guzikowski Łukasz. 2022. Green potential limestone cement in aspect of reduction embodied carbon footprint in bridge structures. Volume 602. Issue 10. Pages 110-113. Article in PDF file

Accepted for publication: 9.08.2022 r.

In this article presented test results which obtain for bridge concretemade on Portland limestone cementCEMII/A-LL. Deployment of this cement allows for significant embodied carbon footprint reduction in bridge structures averaging 12% in comparison for CEM I solutions. Limestone as a major non- -clinker cement’s constituent is characterized by a number of additional properties in cement composites, which were also presented in this article. In the near future, with the limited availability of good quality other popular ingredients of cement (S,V), limestone and cement based on it may become a natural choice for reduction of carbon footprint in concrete.
 1. PN-EN 15804+A2:2020-03 (Eng.) Zrównoważenie obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 2. PN-EN ISO 14067:2018-10 (Eng.) Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji.
 3. https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/ 2021/06/Mapa-drogowa-dekarbonizacji-2050.pdf.
 4. GDDKiA Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB M-13.01.00 v03. Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich – Warszawa 30 września 2019.
 5. GDDKiA Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB D-05.03.04 v02. Nawierzchnia z betonu cementowego – Warszawa 30 września 2019.
 6. Gorak P, Gaudy J, Wojcik A. Zielony beton mostowy. Materiały Budowlane. 2021; DOI: 10.15199/33.2021.09.07.
 7. PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow powszechnego użytku.
 8. Pera J, Husson S, Guilhot B. Influence of finely ground limestone on cement hydration. Cement and Concrete Composites. 1999; 21: 99 – 105.
 9. Tsivilis S, Chatoniakis E, Kakali G, Voglis N. Portland-limestone cements. Their properties and hydration compared to those of other composite cements. Cement and Concrete Composition. 2005; 27 (2): 191 – 196.
 10. Giergiczny Z, PiechowkaM, SokołowskiM. Cementy z dodatkiemkamienia wapiennego.Materiały Budowlane. 2009; 10: 30 – 32.
 11.  PN-EN 206+A1:2016-16 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 12. PN-B 06265:2018-10. Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
 13. https://www.cemex.pl/deklaracje-srodowiskowe.
mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647
mgr inż. Paweł Mofina, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0001-5189-0611
mgr inż. Łukasz Guzikowski, CEMEX Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647

piotr.gorak@cemex.com

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.27

Article in PDF file