Fire resistance assessment methods of lightweight partitions on steel structure with gypsum plasterboard lining


Vol. 540 (8) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

A. Borowy,
M. Łukomski,
G. Woźniak

DOI: 10.15199/33.2017.08.02

Volume 540; Issue 8
Pages 6-9

Accepted for publication: 06.06.2017 r.

In the paper the fire resistance assessment methods for non-loadbearing lightweight partition with gypsum plasterboard lining are discussed. Beside the standardized experimental assessment method of typical 3 m high walls, original calculation method elaborated in Fire Research Department of ITB for fire resistance assessment for high walls reaching over a dozen meters is presented. Correctness of obtained analytical solutions expressed in a form of deformation and stress components in the construction and in the lining was confronted with available test results.
Keywords: fire resistance, non-loadbearing walls, gypsum plasterboards, tests, calculation method.
  1. Cramer Steven M., Owen M. Friday, Robert H. White, Gumpon Sriprutkiat. 2003. „Mechanical properties of gypsum boards at elevated temperatures”. Fire and Materials. 8th International Conference, San Francisco, CA, USA. London. Interscience Communications Ltd., c2003: 33 – 42.
  2. PN-EN 520+A1:2012: Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań.
  3. PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
  4. PN-EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1.2. Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
  5. PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany.
  6. prEN 15254-3:2016 Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 3: Lightweight Partition, Concept. CEN/TC 127, 2016-09.
  7. Wiktorski Michał, Marek Pawlak, Zenon Niedźwiedzki. 2005. „Wpływ składu masy gipsowej na termiczne zmiany wymiarowe formy stosowanej w odlewnictwie precyzyjnym”. Archiwum Odlewnictwa 17. Politechnika Łódzka. Zakład Odlewnictwa.
  8. Woźniak Grzegorz, Joanna Jabłońska, Marek Łukomski. 2002. Wpływ wysokiej wartości temperatury na właściwości mechaniczne lekkich konstrukcji profilowanych z okładzinami GKF. Praca naukowo-badawcza nr NP-26. Warszawa. ITB.
Andrzej Borowy, Ph. D. - Building Research Institute

Marek Łukomski, MSc. Eng. - Building Research Institute

Grzegorz Woźniak, Ph. D. Eng. - Building Research Institute

Andrzej Borowy, Ph. D.

a.borowy@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.08.02