Fire hazard caused by plastics sports surfaces


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.13

Dobrzyńska Renata. 2022. Fire hazard caused by plastics sports surfaces. Volume 601. Issue 9. Pages 94-96. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.07.2022 r.

The article presents selected factors of fire hazard posed by sports surfacesmade of plastics. The results of reaction to fire tests carried out with the method sused for the classification of this type of materials in accordance with the PN-EN 13501-1:2019 standard are presented. Additional tests were also carried out on the cone calorimeter to determine other flammable properties of materials that may affect the safety of people in the fire zone.
  1. Pypeć K, Piesowicz E, Paszkiewicz S, Irska I. Wpływrecyklatowego pyłu EPDMnawłaściwości mechaniczne mieszanek kauczukowych. Przemysł Chemiczny. 2021-11;DOI: 10.15199/62.2021.11.9.
  2. Kolbrecki A. Badania zapalności do oceny rozwoju pożaru. Materiały Budowlane. 2021; DOI: 10.15199/33.2021.07.02.
  3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.
  4.  PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
  5. PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej.
  6. PN-EN ISO 11925-2:2020 Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
  7.  ISO 5660-1: 2015 Reaction-to-fire tests – Heat release, smoke production and mass loss rate – Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement).
dr inż. Renata Dobrzyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu ORCID: 0000-0001-5469-5045

dr inż. Renata Dobrzyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu ORCID: 0000-0001-5469-5045

renata.dobrzynska@zut.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.09.13

Article in PDF file