Failure of a reinforced concrete silo – reconstruction project using elements of BIM technology


openaccess, Vol. 599 (7) 2022 / czwartek, 21 lipca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.07.12

Kamiński Mieczysław, Drzazga Marek, Drzazga Michał, Kaźmierowski Maciej. 2022. Failure of a reinforced concrete silo – reconstruction project using elements of BIM technology. Volume 599. Issue 7. Pages 56-59. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.06.2022 r.

The article describes a case study of a failure of reinforced concrete ceiling of a rapeseed meal silo. The causes and extent of damage are discussed. On the basis of BIM technology (Building Information Modelling) the main elements of the project of reconstruction of silo's structure are presented, including disassembly of the damaged part andmaking a newone.
  1. Drzazga M. BIM – zapis informacji o przedsięwzięciu budowlanym (projektowanie 5D). Przegląd Bud. 2016; t. 87, 9: 33 – 37.
  2. Carson JW, Holmes T. Silo failures: why do they happen. TASK Q. 2003; t. 7, 4: 499 – 512.
  3. Prusiel JA.Analiza naprężeń termicznychwżelbetowych ścianach silosów na zboże. Mater. Bud. 2015; 9: 55 – 56, doi: 10.15199/33.2015.09.17.
  4. Hotała E. Nośność graniczna nieużebrowanych cylindrycznych płaszczy silosów stalowych. Pr. Nauk. Inst. Budownictwa Politech.Wroc.Monogr. OficynaWydawnicza Politech.Wroc. 2003; t. 83, 35: 166 – 166.
  5. Bywalski C, KamińskiM.Acase study of the collapse of the over-chamber reinforced concrete ceiling of a meal silo”. Eng. Struct. 2019; t. 192: 103 – 112, doi: https://doi.org/10.1016/j. engstruct.2019.04.100.
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński, Expertus BRB Mieczysław Kamiński ORCID: 0000-0002-0639-7534
mgr inż. Marek Drzazga, KONSTRUKTOR group Sp. z o.o. dr inż. Michał Drzazga, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katedra Budownictwa ORCID: 0000-0002-9989-7123
dr inż. Maciej Kaźmierowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katedra Budownictwa ORCID: 0000-0002-8977-4154

dr inż. Michał Drzazga, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katedra Budownictwa ORCID: 0000-0002-9989-7123

 michal.drzazga@upwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.07.12

Article in PDF file