Extention of multi-family buildings


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.08

Rowiński Sławomir, Szczot Krystian. 2023. Extention of multi-family buildings. Volume 606. Issue 2. Pages 32-34. Article in PDF file

Accepted for publication: 10.01.2023 r.

The article presents an example of increasing usable area of building by adding winter gardens. Due to the projected increase in interest in the subject, a solution for the load-bearing structure was proposed, adapted to the climatic conditions prevailing in Poland. Based on the results obtained from the static and strength analyses, it was considered beneficial to use a self-supporting steel frame structure, independent of the structure of the existing facility.
 1. Rowiński S, Dudkiewicz J, Ignatowicz R. Wzmocnienie konstrukcji stropu budynku wysokościowego. Builder. 2020; https://doi. org/10.5604/01.3001.0013.8782.
 2. Adams M, Burrows V, Richardson S. Bringing embodied carbon upfront. World Green Building Council. 2019
 3. Łaszek J, Szczepańska O. Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2019 r. Oddziały Okręgowe NBP. 2020.
 4. Ruault P. Buildings After Transformation. Obraz cyfrowy. miesarch. com/work/3889, Fundació Mies van der Rohe; dostęp 28.11.2022.
 5.  Ruault P. Winter garden added in front of the existing façade. Obraz cyfrowy, miesarch.com/work/3889, Fundació Mies van der Rohe; dostęp 28.11.2022.
 6. https://www.money.pl/banki/kredyt-na-wielka-plyte-czy-nie-ma-z-nim-problemu- 6652092743883744a. html [dostęp 26.11.2022].
 7. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 8. PN-EN1993-1-5 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5:Blachownice.
 9. PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
 10.  PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 11. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 12. PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
 13.  PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
dr inż. Sławomir Rowiński, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-5512-7381
inż. Krystian Szczot, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4324-4502

dr inż. Sławomir Rowiński, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-5512-7381

 slawomir.rowinski@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.08

Article in PDF file

Article in English PDF file