Current status of BIM implementation in Polish construction companies


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.07

Apollo Magdalena, Grzyl Beata. 2023. Current status of BIM implementation in Polish construction companies. Volume 606. Issue 2. Pages 28-31. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.10.2022 r.

The aimof the article is to determine the current extent of BIM technology application by engineers in the construction industry. Using survey research, the authors identified, i.a., the major barriers associated with the implementation of BIM. The survey confirmed that the degree of BIMtechnology application in Polish construction companies is still not satisfactory, and its rate of development is largely dependent on the requirements set by public clients and private investors.
 1. Zima K. Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM. Kraków: Wydawnictwo PK, 2017.
 2. Grzyl B, Apollo M, Miszewska-Urbańska E. Building Information Modeling: analiza zakresu i stanu implementacji w polskiej branży budowlanej. Autobusy Tech. Eksploat. Syst. Transp. 2016; t. R. 17, 12.
 3. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Rekomendacje i wnioski – konsultacje z Interesariuszami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 2020. Dostęp: 31 maj 2022. [Online].
 4.  Stan wdrożenia BIM w Europie w 2021 roku. Plan Radar. 16 listopad 2021. https://www. planradar. com/pl/stan-wdrozenia-bim-w-2021-roku- -porownanie-7-krajow/(dostęp 2 czerwiec 2022).
 5. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 2020. Dostęp: 31 maj 2022. [Online].
 6. BIM w Polsce – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. https://www.gov.pl/web/rozwoj- technologia/bim-w-polsce (dostęp 8 wrzesień 2022).
 7.  Walczak Z, Szymczak-Graczyk A, Walczak N. BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji obiektów budowlanych. Przegląd Bud. 2017; nr Volume R. 88, nr 1.
 8. Tomana A. BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia. Kraków: PWB Media Zdziebłowski. 2016.
 9. Adamus Ł. Modelowanie informacji o budynku (BIM): podstawy teoretyczne. Pr. Inst. Tech. Bud. 2012; t. R. 41, nr 4, nr 4: 13 – 26.
 10. Nalepka M, Mrozek R. Zalety i wady technologii BIM. Builder. 2017; nr R. 21, nr 6,: 118 – 123.
 11.  Kosiedowski W, Wirkus M. Bariery i ograniczenia wdrażania technologii BIM – wyniki badań pilotażowych. Builder. 2021; doi: 10.5604/01.3001.0015.2633.
 12.  Kasznia D, Magiera J, Wierzowiecki P. BIM w praktyce. Standardy wdrożenie case study, 1. wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 13.  BIM– polska perspektywa. Raport z badania. Autodesk. https://damassets.autodesk.net/content/ dam/autodesk/www/campaigns/bim-event/ BIM_raport_final. pdf (dostęp 8 wrzesień 2022).
dr inż. Magdalena Apollo, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6833-8142
dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-0395-5190

dr inż. Magdalena Apollo, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6833-8142

 magdalena.apollo@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.07

Article in PDF file