Experimental analysis of the effect of bar diameter on bond in pull-out test


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.01

Burdziński Marcin, Niedostatkiewicz Maciej. 2022. Experimental analysis of the effect of bar diameter on bond in pull-out test. Volume 602. Issue 10. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.09.2022 r.

This paper presents an experimental analysis of bond to evaluate the effect of bar diameter on bond in pull-out test. In addition, selected analytical models determining bond strengths were verified against the obtained test results. The analysis shows that bar diameter significantly affects bond behavior. The mentioned models estimate the values obtained from the presented tests to varying degrees of convergence.
 1. PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 2. CEB-FIP Model Code 2010, Final draft.
 3. PN-EN 10080:2007, Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne.
 4.  Carvalho EP, Ferreira EG, da Cunha JC, Rodrigues CS,Maia NS. Experimental Investigation of Steel-Concrete Bond for Thin Reinforcing Bars. LAJSS. 2017; DOI: 10.1590/1679-78254116.
 5. Senthil K, Bawa S,Aswin CP. Influence of concrete strength and diameter of reinforcing bar on pullout tests using finite element analysis. JSEAM. 2018; DOI: 10.31462/jseam. 2018.03105116.
 6. Liang R, Huang Y, Xu Z. Experimental and Analytical Investigation of Bond Behavior of Deformed Steel Bar and Ultra-High Performance Concrete. Buildings. 2022; DOI: 10.3390/buildings12040460.
 7. Gambarova PG, Rosati G. Bond and splitting in reinforced concrete: Test results on bar pull- -out. Mater. Struct. 1996, 29: 267 – 276.
 8. Tang CW, Cheng CK. Modeling Local Bond Stress–Slip Relationships of Reinforcing Bars Embedded in Concrete with Different Strengths. Materials. 2020; DOI: 10.3390/ma13173701.
 9. fib Bulletin 10. Bond of reinforcement in concrete (State-of-art report). International Federation for Structural Concrete; 2000.
 10.  Technical Recommendations for the Testing and Use of Construction Materials RC6: Bond test for reinforcement steel – 2. Pull-out test. RILEM; 1983.
 11. Dybeł P, Furtak K. The effect of ribbed reinforcing bars location on their bond with high-performance concrete. Arch. Civ. Mech. Eng. 2015; DOI: 10.1016/j.acme.2015.03.008.
 12. Kijania-KontakM,WinnickiA. Badania doświadczalne przyczepności prętów zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej wytrzymałości za pomocą próby pull-out. Przegląd budowlany. 2022; 5 – 6: 136 – 141.
 13. BurdzińskiM, NiedostatkiewiczM.Analiza przyczepności prętów żebrowanych w betonie metodą pull-out na próbkach centrycznych i mimośrodowych. Przegląd Budowlany. 2022; 5 – 6: 93 – 98.
 14. Pędziwiatr J. Podstawowe zagadnienia przyczepności stali i betonów w elementach żelbetowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.
 15. Huang Z, Engström B, Magnusson J. Experimental Investigation of the Bond and Anchorage Behaviour of Deformed Bars in High Strength Concrete (Report 95: 4). Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 1996.
 16. Harajli MH, Hout M, Jalkh W. Local bond stress-slip behaviour of reinforcing bars embedded in plain and fiber concrete. ACI Mater. J. 1995, 92: 4, 343 – 353.
 17. AS-3600, 2001, StandardConcrete Structures.
 18. ACI 318-11, 2011, Building Code Requirements for Structural Concrete, 2011.
 19. BurdzińskiM, NiedostatkiewiczM. Badania doświadczalne przyczepności. Builder. 2020, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1401.
 20. BurdzińskiM, NiedostatkiewiczM. Tests of bond between concrete and steel bars – literature background and program of own research. Bud. Archit. 2020; DOI: 10.35784/bud-arch. 2149.
 21. PN-EN 206+A2:2021-08, Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.
 22. PN-H-93220:2018-02, Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa B500SP – Pręty i walcówka żebrowana. [23] PN-EN ISO 15630-1:2019-04, Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu.
mgr inż. Marcin Burdziński, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0001-5965-4349
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6451-6220

mgr inż. Marcin Burdziński, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0001-5965-4349

 marcin.burdzinski@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.01

Article in PDF file