Evaluation of the thermomodernization of residential buildingsusing thermography


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

R. Stachniewicz

DOI: 10.15199/33.2018.12.12

Volume 556: Issue 12
Pages 37-39
Accepted for publication: 20.11.2018 r.

The article presents the use of thermography to evaluate of the thermomodernization. Thermovision checks were performed inside and outside of the buildings. For the most part, these were buildings constructed using the OWT large panel technology. The article shows themost frequently occurring errors and building performance defects. There were shown the thermograms of insulated walls, ventilated roofs and changed windows. Based on the thermogram analysis, the diagrams of the temperature distribution were made in the most faulty places.The most frequently met defect was the lack of insulation in the cantilever balcony plates. There appeared also defects regarding the insulation of the jambs and window sills and the lack of filling in connections between the insulation boards, eg. basement plinth and ground floor walls. Mostly, they appeared due to inadequate quality care of the insulationwork done, and inadequate awareness of designers or auditors due to the good engineering practices. Keywords: thermomodernization; thermography; residential buildings.
  1. Fox M., D. Coley, S. Goodhew, P. De Wilde. 2015. „Time-lapse thermography for building defect detection”. Elsevier. Energy and Buildings (92): 95 – 106.
  2. Ickiewicz Irena, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki. 2016 – 2017. Opinie techniczne dotyczące zaistniałych w okresie od 2007 do 2009 nieprawidłowości przy termomodernizacji bloków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w województwie podlaskim.
  3. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. „Ocieplenie elewacji w systemie ETICS”. Materiały Budowlane 553 (9): 62 – 64. DOI: 10.15199/33.2018.09.16.
  4. Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  5. Nowak Henryk, Paweł Noszczyk. 2017. „Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 543 (11): 27 – 27. DOI: 10.15199/33.2017.11.11.
  6. PN-EN 13187:2001. Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.
  7. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń. Wydanie 03/2015.
  8. Więcek Bogusław, Gilbert De Mey. 2011. Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola.
  9. Wróbel Alina. 2010. Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Rozprawy i monografie AGH, zeszyt 209. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIŚ/3/16 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

r.stachniewicz@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.12