Evaluation of the quality of formwork girders in respect to the code and maintenance conditions


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

P. Knyziak,
M. Urbański

DOI: 10.15199/33.2017.07.13

Volume 539: Issue 7
Pages 46-47
Accepted for publication: 29.09.2016 r.

The article presents the results of the mechanical properties of the H20 formwork system girders. The aim of the study was to evaluate the quality and repeatability of girders from a sample bath and their usefulness in standard formwork system. The article contains the results of strength tests in respect to usable model defined by the research customer and in relation to the code limits. Results are discussed and examples of observed anomalies are given.

Keywords: formwork system girders, strength tests, H20 girders.
  1. DIN 1052:2004-08. Design of timber structures – General rules and rules for buildings.
  2. Runkiewicz Leonard. 2009. „Stosowanie wyrobów budowlanych sprowadzanych z zagranicy”. Materiały Budowlane (437) 1: 110 – 111.
  3. Wiatr Tomasz. 1996. Dźwigary z drewna i materiałów drewnopochodnych w nowoczesnej technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Konferencja Naukowo-Techniczna: Technologie w Budownictwie: Teoria i Praktyka/Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych [org.].
  4. Wiatr Tomasz. 2011. „Deskowania dźwigarowe do formowania stropów prostych”. Materiały Budowlane (470) 10: 67 ÷ 68.
dr inż. Piotr Knyziak, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Marek Urbański, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Piotr Knyziak

p.knyziak@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.13