Pilot study of wooden ceiling beams from the historic Rother’s Mill in Bydgoszcz


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

E. Piotrowicz,
E. Stępień

DOI: 10.15199/33.2017.07.12

Volume 539: Issue 7
Pages 42-44
Accepted for publication: 05.06.2017 r.

The paper presents the results of pilot studies of bending wooden beams originating from historic granary buildings belonging to the Rother’s Mills complex, located on the Mill Island in Bydgoszcz. Tested beams were strengthened by pasting into a cross section of steel plate, Sika CarboDur carbon strip, threaded rods and bars made of austenitic steel named Helibar. The research was carried out in the Materials Strength Laboratory at Kielce University of Technology. The way, placement and reinforcement have been developed in such a way as to conceal the reinforcement as far as possible and preserve the original appearance of the element. The highest load bearing capacity was recorded for carbon fiber reinforced elements, while for beams strenghtened with steel plate the increase in stiffness was observed.

Keywords: wood, ceiling beams, reinforcement, load capacity, stiffness.
  1. Sochaczewski Radosław. 2014. „Młyn Rothera w Bydgoszczy. Badanie dawnego obiektu przemysłowego w kontekście architektury i technologii”. Wiadomości Konserwatorskie (38): 7 – 21.
  2. Stępień Ewa, Andrzej Kroner. 2016. „Analiza rodzajów, uszkodzeń i ich przyczyn oraz metod rehabilitacji stropów drewnianych obiektów zabytkowych miasta Kielce” – rozdział w monografii: Kielce – kształtowanie przestrzeni współczesnego miasta z zachowaniem historycznych obrazów: 132 – 142. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
  3. Żaboklicki Andrzej. 2013. Rehabilitacja i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji drewnianych. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
mgr inż. Elżbieta Piotrowicz, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Ewa Stępień, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Ewa Stępień

ewa_stepien@onet.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.12