Elastic-plastic carrying capacity of steel beams with monosymmetrical cross section


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 12 marca, 2019

(in Polish)

R. Tews,
J. Gajewski

DOI: 10.15199/33.2017.05.16

Volume 537: Issue 5
Pages 41-42
Accepted for publication: 16.03.2017 r.

PN-EN1993-1-1 limits the carrying capacity of sections of class 3 to a value which results from the beginning of the plasticizing compression zone. During the bending of monosymmetrival cross section (with compression flange greater than tension flange) normal stresses reaches as first the yield strength in the tension zone. In this case, cross section has a some reserve of capacity, resulting from the failure to achieve the yield strength in the most intensive compression fibers. This article describe how to determine the resistance based on the elastic-plastic stress distribution in monosymmetrical cross section and using the appropriate equilibrium conditions.
Keywords: monosymmetrical cross section, elastic-plastic capacity
    [1] PN/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
    [2] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
    [3] Praca zbiorowa pod red. Giżejowski Marian, Ziółko Jerzy. 2010. Budownictwo ogólne t. 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Warszawa. Arkady.
    [4] Wojewódzki Wiesław. 2012. Nośność graniczna konstrukcji prętowych. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
dr inż. Rafał Tews, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Jarosław Gajewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Rafał Tews

rtews74@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.16