Efficiency of night ventilation in limiting the overheating of passive sports hall in Cracow


openaccess, Vol. 581 (1) 2021 / poniedziałek, 25 stycznia, 2021

(Open Access)

Dudzińska Anna. 2021. Efficiency of night ventilation in limiting the overheating of passive sports hall in Cracow. Volume 581. Issue 1. Pages 2-6. DOI: 10.15199/33.2021.01.01

Accepted for publication: 21.12.2020 r.

It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is themost effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
 1. Dudzińska Anna, Tomasz Kisilewicz. 2020. „Efficiency of night ventilation in limiting the overheating of passive sports hall”. MATEC Web of Conferences 322: 1 – 9. DOI: 10.1051/matecconf/ 202032201031.
 2. Dudzińska Anna. 2019. Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego, rozprawa doktorska. Kraków.
 3. Erba Silvia,Andrea Sangalli, Lorenzo Pagliano. 2019. „Present and future potential of natural night ventilation in nZEBs”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 296: 1 – 13. DOI: 10.1088/1755-1315/296/1/012041
 4. Firth Steven, Malcolm Cook. 2010. Natural Ventilation in UK Schools: Design for Passive Cooling, Proceedings of Conference: Adapting to Change: New Thinking on Comfort: London, Network for Comfort and Energy Use in Buildings.
 5. Janssens Arnold. 2007. Reliable design of natural night ventilation using building simulation. ASHRAE.
 6. Pfafferott Jens, Sebastian Herkel, Matthias Wambsganß. 2004. „Design, monitoring and evaluation of a lowenergy office building with passive cooling by night ventilation”.Energy and Buildings 36 (5): 455 – 465.DOI: 10.1016/j.enbuild.2004.01.041.
 7. PN-EN 12464-1:2012, Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 8. PN-EN ISO 9972:2015-10, Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
 9. Projekt architektoniczno-budowlany Hali Sportowej przy Al. 29 Listopada w Krakowie, Architektura pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J.
 10. Solgi Ebrahim, Zahra Hamedani, Fernando Ruwan,Henry Skates,OrjiNnamdi Ezekiel. 2018. „Aliterature review of night ventilation strategies in buildings”. Energy and Buildings 173: 337 – 352. DOI: 10.1016/J.ENBUILD. 2018.05.052.
 11. Tymkow Paul, Savvas Tassou, mARIA Kolokotroni, Hussam Jouhara. 2013. Building services design for energy efficient buildings. Routledge, New York
dr inż. Anna Dudzińska, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1349-6108

dr inż. Anna Dudzińska, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1349-6108

 adudzinska@pk.edu.pl