Diagnostic procedures in large-panel buildings


Vol. 540 (8) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

J. Szulc

DOI: 10.15199/33.2017.08.08

Volume 540; Issue 8
Pages 29-31

Accepted for publication: 06.06.2017 r.

This article presents the basic aspects of the diagnostics of large panel buildings, based on the long time activity of ITB in this area and taking into account specific aspects of this type of construction. The aim of work was to indicate the directions of experts’ activities in mandatory periodic inspections which aimed at meeting the basic requirements for construction works. The results of ITB in-situ research on structural joints of large panel buildings constructed in Wk-70, OWT and Szczecin systems in terms of their overall durability are also presented. The technical possibilities of using modern scanners in the study of the structure of the filling material of prefabricated joints in vertical and horizontal joints are indicated.
Keywords: large panel building, diagnostics, in-situ research, periodical inspections, basic requirements.
  1. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyty 1 ÷ 12. Seria: Instrukcje, wytyczne, poradniki. 2002 – 2003. Warszawa. ITB.
  2. Obmiński Andrzej. 2014. Ocena możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Poradnik. Warszawa. ITB.
  3.  Runkiewicz Leonard i inni. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych”. XIII Konferencja naukowo-techniczna”. Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. Kielce-Cedzyna.
  4.  Szudrowicz Barbara, Jerzy Sadowski. 1999. „Ochrona przed hałasem i drganiami w budynkach wielkopłytowych”. Konferencja naukowo-techniczna „Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich stanu technicznego”. Mrągowo.
  5.  Wójtowicz Michał, Teresa Możaryn. 2017. „Ocena stanu technicznego złączy konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych na podstawie badań”. Monografia „Awarie budowlane”. Szczecin. Wydawnictwo ZUT.
  6. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Seria: Instrukcje, wytyczne, poradniki. 2009. ITB nr 447. Warszawa.
Jarosław Szulc, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Building Structures and Geotechnics

Jarosław Szulc, Ph. D. Eng.

j.szulc@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.08.08