Determination of the stiffness modulus of polyurethane foam in situ


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

D. Schneider,
A. Szymczak-Graczyk

DOI: 10.15199/33.2019.01.12

Volume 557: Issue 1
Pages 62-63
Accepted for publication: 07.12.2018 r.

The article presents the results of laboratory tests of the stiffnessmodule of closed cell polyurethane foaminsulation under the floor. The tests were carried out on 40 samples of various thickness. The articleis the introduction to further research and calculations of the impact of polyurethane foam insulation made by spraying on the values of bending moments in the floor slab located on the insulation layer.

Keywords: closed cell polyurethane foam; compression; soil rigidity modulus; spray insulation.
[1] Crossin Insulations (prezentacja firmy). 2017. „Nowoczesne systemy izolacji poliuretanowych – skuteczna ochrona przed utratą ciepła”. Izolacje (1): 44 – 45.
[2] PN-EN 826:1998Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – określenie zachowania przy ściskaniu.
[3] PN-EN 13165:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – specyfikacja.
[4] Radziszewska-Zielina Elżbieta. 2009. „Analiza porównawcza parametrów materiałów termoizolacyjnychmających zastosowanie jako izolacja ścian zewnętrznych”. Przegląd Budowlany (4): 32 – 37.
[5] Swinarew Beata. 2015. Poliuretany – nowoczesne wszechstronne materiały. Część II – pianki poliuretanowe. Przetwórstwo Tworzyw (5): 428 – 434.
mgr inż. Daria Schneider, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl