Deformation of thermoplastic pipes over time


openaccess, Vol. 607 (3) 2023 / poniedziałek, 20 marca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.03.04

Pelczar Natalia, Wysocki Leszek. 2023. Deformation of thermoplastic pipes over time. Volume 607. Issue 3. Pages 15-18. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.01.2023 r.

The basic design criterion for thermoplastic pipes is deformation after the assumed service life. Existing calculation guidelines are imprecise, do not consider the latest solutions in material properties and pipe structures. The paper presents an analysis of the deformation of thermoplastic pipes based on the results of field tests. A PP pipe with a diameter of DN1000 was subjected to long-term tests. The pipe was placed in a trench and the backfill was loaded.
[1] Janson L.-E. Plastic pipes for water supply and sewage disposal, Borealis, Stockholm. 1995. [2] ATV – DVWK – A127P (2000), Recommendations Static/strength Calculations of Sewer Conduits and Pipelines, Issue 3, Printing House Seidel – Przywecki, Warszawa. [3] Materiały firmowe Kaczmarek Malewo SP. J. Katalog System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP). [4] Materiały firmowe Kaczmarek Malewo SP. J. Instrukcja projektowania i budowy zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych K2-KAN z polipropylenu (PP). [5] PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Zewnętrzne ciśnieniowe i bezciśnieniowe systemy z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru. [6] PN-EN ISO 9969:2016-02 – Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczanie sztywności obwodowej. [7] Kuliczkowski A. Rury kanalizacyjne, tom II, Projektowanie konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. 2004. Kielce. [8] Kolonko A, Madryas C, Wysocki L. Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2002. Wrocław. [9] TEPPFA100Year Service Life of Polypropylene And Polyethylene Gravity Sewer Pipes – Full Technical Report. 2014. [10] PKN-CEN/TS 15223:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych.
mgr inż. Natalia Pelczar, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1364-289X
dr inż. Leszek Wysocki, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-2424-7214

mgr inż. Natalia Pelczar, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1364-289X

 natalia.pelczar@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.03.04

Article in PDF file