Constructions of fenders in chamber of navigation lock


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Wojciech Rędowicz,
Stanisław Kostecki

DOI: 10.15199/33.2016.06.82

Volume 526; Issue 6
Pages 186-190

Accepted for publication: 06.04.2016 r.

Fenders are essential equipment of lock chambers. These constructions are mounted on the side walls of the lock chamber in order to protect them from damage caused by direct or lateral collision from tow boats and barges. This paper presents an analysis of the technical solutions, durability and cost-effectiveness of the currently used fenders. The solution of a modern fender, that is proposed in the lock of the Malczyce weir, is also presented. Using numerical modelling, the authors analyze the influence of the fender's filling material on the loads' (or stresses and strains) intensity as a result of towed barge's collision.
Keywords: navigation lock, fender, finite element method, kinetic energy, ship collision
  1. Arkuszewski Antoni, Włodzimierz Przyłęcki, Antoni Symonowicz, Andrzej Żylicz. 1971. Eksploatacja dróg wodnych. Warszawa. Arkady.
  2. BN-66/8943-06 Budownictwo hydrotechniczne. Odbojnica pionowa drewniana.
  3. Galor Wiesław. 2008. „Odbojnice z elastomerów poliuretanowych”. Inżynieria Morska i Geotechnika (6): 345 – 348.
  4. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. 2013. „Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki). Śluza żeglugowa. Konstrukcje odbojów ślizgowych”. S-3335/13.Wrocław.
  5. Kulczyk Jan, Jan Winter. 2003. Śródlądowy transport wodny. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  6. Matakiewicz Maksymilian. 1931. Żegluga śródziemna i budowa dróg wodnych. Warszawa. Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich.
  7. Mazurkiewicz Bolesław K. 2004. Porty Jachtowe-Mariny. Projektowanie. Gdańsk. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej.
  8. Wang Lili, Yang Liming, Huang Dejin, Zhang Zhongwei, Chen Guoyu. 2008. „An impact dynamics analysis on a new crashworthy device against ship-bridge collision”. International Journal of Impact Engineering (35): 895 – 904.
  9. Wszelaczyński Wiesław. 1990. Drogi wodne śródlądowe. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Wojciech Rędowicz, Ph. D. Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Stanisław Kostecki, Ph. D. Eng., Associate Professor - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Wojciech Rędowicz, Ph. D. Eng.

wojciech.redowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.82