Condensation of moisture in the indoor swimming pools in terms of selection of windows


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

K. Ratajczak

DOI: 10.15199/33.2016.11.25

Volume 531: Issue 11
Pages 66-67
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

The article presents the results of analyzes of the condensation of moisture in the indoor swimming pools in terms of selection of window for this type of facilities. Due to the large amounts evaporating water in these facilities the phenomenon of condensation of moisture on the building envelope can be found. This problem results from the specific internal conditions. Phenomenon of condensation of moisture for windows with different coefficients of heat transfer was examined.

Keywords: condensation ofmoisture, windows, swimming pool.
  1. Jaskólski Marek, Zbigniew Micewicz. 2000. Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni. Gdańsk. IPPU MASTA 2000.
  2. Nowakowski Edmund. 2003. „Wentylacja i klimatyzacja hal basenowych”. Chłodnictwo & Klimatyzacja (9).
  3. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
  4. Ratajczak Katarzyna, Edward Szczechowiak. 2010. „Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja 41 (4): 141 – 148.
  5. Recknagel Hermann, Eberhard Sprenger, Winfried Hönmann, Ernst R. Schramek. 2008. Kompendiumwiedzy. Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo. Wrocław. Omni Scala.
  6. Sabiniak Henryk G., Marek Pietras. 2005. „Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w halach basenowych”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (1): 28 – 33.
  • dr inż. Katarzyna Ratajczak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Katarzyna Ratajczak

katarzyna.m.ratajczak@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.25