Comparative analysis selected technical characteristics of concrete made with the use of limestone and granite aggregate 


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.10

Zieliński Krzysztof, Błaszkiewicz Julia. 2022. Comparative analysis selected technical characteristics of concrete made with the use of limestone and granite aggregate. Volume 597. Issue 5. Pages 60-62. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.04.2022 r.

The article presents the results of tests of selected technical features of granite and limestone aggregate as well as construction concretes made with their use. Limestone grit from the deposit in the Piechcin, Barcin and Pakość regions in Kujawy and granite grit fromthe quarry in Strzegomwas used for the tests. The testswere carried out using two concrete recipeswith the same quantitative composition. In the first, limestone grit was used, and in the second – granite. The tests of aggregate resistance to grindingwere carried out. Compressive strength,water absorption, water penetration depth under pressure and frost resistance were tested for concrete. The obtained test results confirmed that the physical and mechanical properties of concrete made on the basis of limestone aggregate in the performed scope of tests are similar to the properties of concretemade on the basis of granite aggregate.
 1. Wawrzeńczyk J. Zastosowanie kruszywa wapiennego do produkcji betonów konstrukcyjnych. Konferencja Dni Betonu; 2014 r.
 2. Małolepszy J, Gajewski R. Skały węglanowe jako cenne źródło kruszyw do betonu. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2008; 2.
 3. PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 4.  PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 3:Badanie konsystencji metodą Vebe.
 5.  PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
 6.  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 7. PN-EN12390-2:2019Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 8.  PN-EN12390-3:2019Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 9. PN-EN 12390-8:2019 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
 10.  PN-88/B-06250:1988 Beton zwykły.
 11.  Rokita J, Sypek M. Reaktywność alkaliczna kruszyw. Budownictwo Technologie. 2016; 10 – 12.
dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-3805-1108
inż. Julia Błaszkiewicz, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-3805-1108

 krzysztof.zielinski@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.10

Article in PDF file