Choice of strengthening parameters for steel columns damaged by corrosion


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

W. Paczkowski,
Sz. Skibicki

DOI: 10.15199/33.2016.05.06

Volume 525; Issue 5
Pages 16-17
Accepted for publication: 03.03.2016 r.

An intensive process of steel corrosion caused by an improper way of cleaning of the floor damaged next to floor parts of steel columns in the main building of power station. The damages have substantially changed geometrical parameters of the cross-sections. Strengthening of the cross-sections was necessary to achieve ful filment of load bearing conditions in the columns. The columns were heavily loaded by the hanging boilers and the process of strengthening by extension of the cross-section had to take into account that factor. The paper presents the way in which the optimal number of extension elements was established on the basis of minimization of excessive area of strengthening elements. Keywords: steel corrosion, cross-section strengthening, optimization of strengthening.
  1. Augustyn Jan, Jerzy Skotny. 1991. Tymczasowe wytyczne wzmacniania elementów konstrukcji stalowych przy pomocy spawania pod obciążeniem. Warszawa. Izba Projektowania Budowlanego.
  2. Biegus Antoni. 2000. „Losowa nośność graniczna kominów stalowych”. Inżyniera i Budownictwo (2): 87 – 91.
  3. Biegus Antoni. 2001.„Szacowanie nośności skorodowanych elementów stalowych”. XX Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 667 – 674.
  4. Bródka Jan. 1995. „Przebudowa i utrzymanie konstrukcji stalowych”.Mostostal-Projekt S.A./Politechnika Łódzka, Warszawa/Łódź.
  5. Paczkowska Teresa, Wiesław Paczkowski. 2005. „Stan awaryjny i wzmocnienie słupów stalowych w budynku przemysłowym”, XXII Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane: 747 – 754.
Wiesław Paczkowski, Ph. D., Eng. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (ZUT), Faculty of Civil Engineering and Architecture Szymon Skibicki, MSc., Eng. - West Pomeranian University of Technology Szczecin (ZUT), Faculty of Civil Engineering and Architecture

Wiesław Paczkowski, Ph. D., Eng.

wespa@ps.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.06