Certification of quality management systems in construction companies


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.28

Nowotarski Piotr. 2022. Certification of quality management systems in construction companies. Volume 604. Issue 12. Pages 104-106. Article in PDF file

Accepted for publication: 10.10.2022 r.

The article presents the basic principles of the management system certification taking into account the specificity of the construction industry. The 3-step example explains the next steps to be taken to obtain andmaintain certification. In addition, the most frequently raised disadvantages and advantages of certification among construction companies were indicated, along with a commentary on the issues related to obtaining a certificate, in particular in the group of construction SMEs, which, as shown by proprietary research, are the group least aware of the benefits of having a certified quality management system.
 1. Wolniak R. The history of ISO 9001 series up to ISO 9001: 2000. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska. 2018; DOI: 10.29119/1641-3466.2018.119.23
 2. Neyestani B, Juanzon JBP. ISO 9001 standard and organization’s performance: a literature review. International Journal ofAdvancedMultidisciplinary Research, 4 (2), 6-13; DOI:). ISO 9001 standard and organization’s performance: a literature review. International Journal ofAdvancedMultidisciplinary Research. 2017; 4 (2): 6 – 13.
 3.  Łagowski E, Żuchowski J. Aktualizacje normy ISO9001waspekciebieżącychpotrzebgospodarczych. Problemy Jakości. 2016;DOI: 10.15199/47.2016.10.3.
 4. Ramphal R. Overviewof the newISO9001:2015 standard and challenges ahead. African Journal of Hospitality. Tourism and Leisure. 2015; 4: 1 – 23.
 5. Sfreddo L, Vieira G, Vidor G, Santos C. ISO 9001 based quality management systems and organizational performance: a systematic literature review. Total Quality Management & Business Excellence. 2018; DOI: org/10.1080/14783363.2018.1549939.
 6. Szczepańska K. Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. CH Beck.Warszawa. 2011; 15: 16.
 7. Fonseca L, Domingues JP. ISO9001: 2015 edition- -management,qualityandvalue. International journalof quality research. 2017; DOI: 10.18421/IJQR11.01-09.
 8. BugdolM, et al. Propozycja wdrożenia koncepcji „lean construction” opartej na znormalizowanych systemach zarządzania jakością w organizacjach branży budowlanej. Cement Wapno Beton. 2020; 25.4.
 9.  Górecki J. Ocena procesów logistycznych w przedsięwzięciach budowlanych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska iArchitektury. 2016; DOI: 10.7862/rb. 2016.2.
 10.  Hoła B, Polak A, Gawron K, Sawicki M, Morka M. Podejście procesowe do zarządzania w budownictwie. 2013. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.
 11. Ibadov N. Wielokryterialna ocena procesów budowlanych z uwzględnieniem rozmytego modelowania niepewności aspektów technologicznych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2013; 14: 1183 – 1191.
 12.  Kietliński W. Wybrane aspekty zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie. Przegląd Budowlany. 2016; 87.
 13.  PN-EN ISO 9001: 2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
dr inż. Piotr Nowotarski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6782-7147

dr inż. Piotr Nowotarski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6782-7147

 piotr.nowotarski@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.28

Article in PDF file