Causes of the deflection of the filter gravel tanks


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

R. Szeląg

DOI: 10.15199/33.2018.04.33

Volume 548: Issue 4
Pages 98-99
Accepted for publication: 15.02.2018 r.

In this paper the conditions of the foundation of the filter gravel steel tanks located inside the building of the water purification plant in the heat and power stationwere analysed. The deflection of the vertical axis of the tanks was observed as a result of the exploitation. In the followingmonths the progression of this process has been observed. As a result it became necessary to determine the cause of the occurrence of deepening the deflections in correlation with the current condition of the soil foundation. It enabled the author to formulate the conclusions. The tests and analysis allowed to identify the defects and to take action to correct and restore right and safe exploitation of the tanks. Keywords: deflection; settlement; filter gravel tanks; foundation
  1. Kocierz Rafał, Łukasz Ortyl, Przemysław Kuras, Tomasz Owerko, Mariusz Kędzierski. 2016. „Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego”. Materiały Budowlane 520 (5): 95 – 96. DOI 10.15199/33.2016.05.45.
  2. Lachowicz Magdalena, Magdalena Sosnowska,Izabela Kasprzyk, Adam Podhorecki.  2017. „Nie każdy sposób wzmocnienia podłoża gruntowego można dowolnie stosować w posadowieniu obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 544 (12): 54 – 56. DOI 10.15199/33.2017.12.16.
  3. Pawłowicz Joanna. 2017. „Zakłócenia występujące podczas zbierania danych o budynkach skanerem laserowym 3D”. Materiały Budowlane 542 (10): 75 – 77. DOI 10.15199/33.2017.10.26.
  4. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  5. Szeląg Romuald. 2016. „Analiza stanu zarysowań zbiornika żelbetowego akcelatora”. Materiały Budowlane 520 (5): 84 – 85. DOI 10.15199/33.2016.05.40.
  6. Ziółko Jerzy. 2012. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Warszawa. Arkady.
dr inż. Romuald Szeląg Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Romuald Szeląg Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 r.szelag@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.33