Building materials for construction of gas supply and distribution pipelines 


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.22

Myrczek Józef, Kosmalski Sebastian. 2022. Building materials for construction of gas supply and distribution pipelines. Volume 602. Issue 10. Pages 86-89. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.09.2022 r.

According to polish regulations two materials can be used in gas pipeline construction, namely steel and polyethylene. The strength parameters of the steel exceed the corresponding values of polyethylene.High pressure gas pipelines aremade only of steel. Low pressure and medium pressure gas pipelines with a maximum working pressure up to 1 MPa may be made of polyethylene. The accompanying facilities are made only in steel technology. The selection of the appropriatematerial takes into account also a number of other parameters, such as corrosion resistance, ease and cost of assembly, the bonding andwelding process, resistance to crack, and reliability. The article describes the main features of the materials in relation to formal and technical requirements.
 1. Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych. 2021. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 2. https://www.izostal.com.pl/oferta/izolacjeantykorozyjne/ (dostęp 06.09.2022).
 3. https://proma.com.pl/oferta/laminatpromglass/ (dostęp 06.09.2022)
 4. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. 2019. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 5. Instrukcja PE-DY-I26 określająca wymagania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS. A. dla podstawowych materiałów, technologii i urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2021.Warszawa.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
 7. Hornik S, Dziura J. Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 2007; 745: 13 – 22.
 8. Kosmalski S, Myrczek J. Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu przesyłowego. 2019. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Barczyński A. Sieci gazowe polietylenowe. 2006. Wydawnictwo SITPNIG, Poznań.
 10. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. 2021. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o..
 11.  Instrukcja montażu rurociągów z polietylenu. 2008; firma Kaczmarek Sp. J., Malewo.
 12.  Bąkowski K. Sieci i instalacje gazowe. 2007. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
dr hab. inż. Józef Myrczek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-9351-1410
mgr inż. Sebastian Kosmalski, Stalprofil S.A. ORCID: 0000-0003-0617-4928

dr hab. inż. Józef Myrczek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-9351-1410

jmyrczek@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.22

Article in PDF file