Building material as a feature of the city space and a certificate of the epoch e.g. Łódź


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

B. Sierecka-Nowakowska,
R. Nowakowski

DOI: 10.15199/33.2018.09.26

Volume 553: Issue 9
Pages 93-95
Accepted for publication: 25.07.2018 r.

The article concerns the importance of building material, such as brick, in the landscape of the city. Łódź as an industrial city is a phenomenon on a global scale.As a nineteenthcentury city created from scratch and developed especially forn textile industry. The number and scale of factory complexes dominates in the city structure. It should be emphasized that, to a large extent, the Łódź factories were built of red bricks. In this way, the brick became an identifiable sign of the place. Keywords: building material; place identity; symbolism of the city space; public space.
 1. Giedion Sigfried. 1968. Przestrzeń, czas i architektura, narodziny nowej tradycji. PWN, Warszawa, s. 49.
 2. Krawczyk Łukasz. 2000 – 2007, www.historycznie.uni.lodz.pl
 3. Popławska I. 1984. Zespół fabryczno-rezydencjonalny Księży Młyn w Łodzi, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN, KAiU, t. XXIX,Warszawa, s. 181.
 4. Sierecka-Nowakowska Barbara. 1995. Ziemia Łęczycko-Sieradzka [w:] Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego. Projekt badaczy MKiS, Regiony Polski, Zeszyt 6, Gdańsk, s. 44 – 47.
 5. Sierecka-Nowakowska Barbara. 2011. Transformacja przestrzenna Łodzi przemysłowej w procesie metropolizacji. Studia PAN, KPZK, t. CXXXIX, Warszawa, s. 33 – 35.
 6. Staszic Stanisław. 1825. Uwagi przy objeździe dróg, rzek i fabryk w r. 1825 wm-cwrześniu, za [Konarski Stanisław, 1928], StanisławStaszicwŁodziwroku 1825, Rocznik Łódzki, t. 1, s. 7 – 10.
 7. Straszewicz Ludwik. 1967. Województwo Łódzkie, zarys geograficzno- -ekonomiczny, PWN, Warszawa, s. 120 – 122.
 8. Szygendowski Wojciech. 1998. Budynki przemysłowej Łodzi – problemy konserwatorskie [w:] Siedziby muzealne w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi. Europejskie dni dziedzictwa. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, s. 88 – 94.
 9. Tuan Yi-Fu. 1987. Przestrzeń i miejsce. PIW. Warszawa. „Urbanista” 7/2005, s. 14.
 10. Wallis Aleksander. 1997.Miasto i przestrzeń, PWN,Warszawa, s. 90 – 92.
 11. Wejchert Kazimierz. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej.Arkady. Warszawa, s. 51 – 52. Fot. 1, 2, 3, 4 i 5 – B. Sierecka-Nowakowska Fot. 6 i 7 – R. Nowakowski
dr hab. inż. arch. Barbara Sierecka-Nowakowska, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr inż. arch. Radomir Nowakowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

dr hab. inż. arch. Barbara Sierecka-Nowakowska

siereckanowakowska@poczta.onet.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.26