Assessment of selected limestone aggregates for potential alkaline reactivity in concrete


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.08

Jasiński Wiktor, Duszyński Andrzej, Pryga-Szulc Aneta, Bartz Wojciech. 2023. Assessment of selected limestone aggregates for potential alkaline reactivity in concrete. Volume 616. Issue 12. Pages 38-41. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.11.2023 r.

The article presents the results of research work of potential alkaline reactivity of limestone aggregates. Potential alkaline reactivity tests were performed for the alkali-carbonate reaction (ACR) according to GDDKiA Procedure No. PB/2/18 (with permitted modifications for carbonate aggregates). However, in petrographic tests according to the guidelines contained in GDDKiA Procedure No. PB/3/18, attempts were made to include the possibility of two types of alkaline reactions, alkali-carbonates (ACR) and alkali-silica (ASR). The tests were carried out for three selected limestone aggregates in order to assess the possibility of their use in concrete. Based on the positive test results, the possibility of using these aggregates for concrete was confirmed.
 1. Łagosz A, Ulanowska D. Trwałość wybranych kruszyw wapiennych stosowanych do produkcji betonów w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego. Dni Betonu 2021, str. 1069 – 1085.
 2. Jasiński W, Duszyński A, Jórdeczka Ł, Pryga- -Szulc A. Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej reaktywności alkalicznej. Przegląd Geologiczny. 2020; 68 (10): 759 – 763.
 3. Garbacik A, Glinicki MA, Jóźwiak-Niedźwiedzka D, Adamski G, Gibas K. Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich wraz z załącznikami, czerwiec 2019; Garbacik A., Glinicki M.A., Jóźwiak- -Niedźwiedzka D., Adamski G., Bukowski L. aktualizacja kwiecień 2021.
 4. Procedura Badawcza GDDKiA nr PB/1/18 Instrukcja badania reaktywności kruszyw metodą przyspieszoną w 1 M roztworze NaOH w temperaturze 80°C. Załącznik nr 1.Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich.
 5.  Procedura Badawcza GDDKiA nr PB/2/18 Instrukcja badania reaktywności kruszyw w temperaturze 38°C wg ASTM C1293/RILEMAAR-3. Załącznik nr 2. Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich.
 6. ASTMC1293 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due toAlkali- Silica Reaction (Standardowa metoda badawcza do określania zmiany długości beleczek betonowych w wyniku reakcji alkalia-krzemionka).
 7.  PN-EN932-3:1999+A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
 8. Procedura Badawcza GDDKiA nr PB/3/18 Analiza petrograficzna kruszyw. Załącznik nr 3. Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich.
 9.  ASTMC295-03StandardGuide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete (Przewodnik do badań petrograficznych kruszyw do betonu).
 10.  RILEM AAR-1.1 Detection of potential alkali- reactivity of aggregates – Petrographic method (Wykrywanie potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszyw – metoda petrograficzna).
 11.  RILEM Recommended TestMethodAAR-1: Detection of potential alkali-reactivity of aggregates- Petrographic method, RILEM TC 191- ARP, Materials and Structures, Vol. 36, August- -September 2003, pp 480-496.
dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0001-6612-4207
dr inż. Andrzej Duszyński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-8842-5630
mgr inż. Aneta Pryga-Szulc, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0003-4233-3017
dr Wojciech Bartz, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych ORCID: 0000-0002-7267-2776

dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0001-6612-4207

 w.jasinski@ibdim.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.08

Article in PDF file

Article in English PDF file