Assessment of load capacity of beams under torsion and shear designed using ST models


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Lidia Buda-Ożóg

DOI: 10.15199/33.2016.08.29

Volume 528; Issue 8
Pages 100-102

Accepted for publication: 24.06.2016 r.

In this article ST models for design of RC beams exposed to torsion, shear and bending are presented. The amount and placement of reinforcement required due to the bending, torsion and shear depending on the adopted model ST and the influence of shape reinforcement on the load-bearing capacity and cracks were analyzed. Three arrangement of reinforcement depending on the angle of the diagonal strut were compared. Numerical simulations of the loading process of the beams by means of the programATENA3D weremade. On the basis of the analysis, connection between the model ST and load capacity and cracks of the beams weren’t observed. Analysis of beams residual load capacity showed that in the beam with compression diagonal strut at an angle of 45 °, after the load failure the torsional stiffness of beam has decreased less than in the other ST model.
Keywords: ST models, torsion, shear, reinforced concrete, torsional stiffness.
 1. ATENA Program Documentation, Theory. 2014. Praga.
 2. Buda-Ożóg Lida, M. Pokarowska. 2015. Analiza modeli ST skręcanych belek żelbetowych. Konstrukcje
 3. Ciężak T. 1990. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej 218. Budownictwo 40. Lublin.
 4. ENV-1992-1-1:1991: Eurocode 2: „Design of Concrete Structures. Part 1-1”.
 5. Godycki-Ćwirko T. 1982. „Mechanika betonu”. Warszawa. Arkady.
 6. Kamiński M.,W. Pawlak. 2011. „Load capacity and stiffness of angular cross section reinforced concreto beams under torsion”. Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. XI, No. 4: 885 – 903.
 7. Knauff M. 2012. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2. Warszawa. PWN.
 8. Kosińska A., A. B. Nowakowski. 2001. „Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu”. Łódź.Wydawnictwo Politechnik Łódzkiej, zeszyt nr 10.
 9. Łapko A., B. Ch. Jensen. 2005. Podstawy projektowania i algorytmu obliczeń konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Arkady.
 10. PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2: „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 11. Pre-norma Konstrukcji Betonowych, fib Model Code 2010, Kraków 2014.
 12. Schlaich J., K. Schafer. 1993. The Design of Structural Concrete. IABSE Workshop, New Delhi.
 13. Woliński Sz. 2010. Wspomagana badaniami analiza konstrukcji żelbetowych za pomocą modeli ST. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57, t. 2.
Lidia Buda-Ożóg, Ph. D. Eng. - Rzeszow University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Lidia Buda-Ożóg, Ph. D. Eng.

lida@prz.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.29