Assessment of impact of shape and dimensions of specimens on the results obtained in wheel tracking test


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

M. Słowik,
D. Wiśniewski,
F. Hałas,
D. Krzemiński

DOI: 10.15199/33.2018.05.12

Volume 549: Issue 5
Pages 33-35
Accepted for publication: 06.03.2018 r.

Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors.Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users. Keywords: road pavements; traffic calming; street aesthetics; public space.
 1. Duda Jerzy. 1998. Bruki w krajobrazie Krakowa. Kraków. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
 2. Gaca Stanisław, Marian Tracz. 1993. „Czynnik bezpieczeństwa w uspokajaniu ruchu”. Transport Miejski (9): 24 – 28.
 3. „Gambit” – Zintegrowany Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu w Polsce, Raport Końcowy. 199 – 1996. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Transport Miejski (7 – 8).
 4. Gehl Jan. 2014. Miasta dla ludzi. Kraków. Wydawnictwo RAM.
 5. Rzeczyński Bernard. 1989. „Ulica i jej funkcje energokomunikacyjne”. Sieć drogowa. Warszawa – Łódź. PWN i IUPP: 58 – 68.
 6. Sierakowski Stanisław. 1812. Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania. t. I. Kraków. Drukarnia Akademicka.
 7. Szczuraszek Tomasz (red.). 2005. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego.Warszawa.WKiŁ.
 8. Tracz Marian. 2000. „Estetyczne i funkcjonalne aspekty przebudowy ulic w obszarach śródmiejskich”. Transport Miejski (11): 15 – 19.
 9. Wejchert Kazimierz. 1984. Elementy kompozycji urbanistycznej.Warszawa. Arkady.
 10. Wejchert Kazimierz. 1993. Przestrzeń wokół nas. Katowice. FIBAK Noma Press.
 11. Witruwiusz. 1976. O architekturze ksiąg dziesięć (tłum. z łac.).Warszawa. PWN.
 12. Wasiutyński Zbigniew. 1971. O architekturze mostów.Warszawa. PWN.
 13. ZalewskiAndrzej. 2011. Uspokojenie ruchu jako zagadnienie urbanistyczne. Zeszyty Naukowe 1104. Rozprawy Naukowe 414. Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wszystkie fotografie są autorstwa A. Zalewskiego/ All photo are by A. Zalewski.
dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

andrzej.zalewski2205@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.12