A case of problematic extension and reconstruction of the provincial children’s hospital


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

M. Lachowicz,
M. Sosnowska,
I. Kasprzyk,
A. Podhorecki

DOI: 10.15199/33.2018.05.07

Volume 549: Issue 5
Pages 9-11
Accepted for publication: 09.04.2018 r.

The case of expansion and reconstruction of the provincial children's hospital is considered at work. The construction process was assumed to be carried out with a functioning hospital providing normal medical services. Incorrectly developed construction project significantly disturbed the hospital's use during construction. The quality of work of the participants of the construction process is analyzed. Keywords: extension; reconstruction; hospital building; project documentation; significant problems.
  1. Lachowicz Magdalena,Magdalena Sosnowska, Izabela Kasprzyk,Adam Podhorecki. 2017. „Nie każdy sposób wzmocnienia podłoża gruntowego można dowolnie stosować w posadowieniu obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 544 (12): 54 – 56. DOI: 10.15199/33.2017.12.16
  2. Sobotka Anna, Joanna Sagan,Magdalena Gicala. 2018. „Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju”. Materiały Budowlane 547 (3): 59 – 61. DOI: 10.15199/33.2018.03.24.
  3. Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Przyjęto do druku: 09.04.2018 r.
dr inż. Magdalena Lachowicz, mgr inż. Magdalena Sosnowska, mgr inż. Izabela Kasprzyk, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

inż. Adam Podhorecki,  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

podhorec@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.07