Application of the index statistical method to analyze the landslide susceptibility of a selected area in the Podkarpackie Voivodeship


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.12

Ochab Piotr, Skrzypczak Izabela, Duda Aleksander, Sikora Anna, Błazik-Borowa Ewa, Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Sulewska Maria. 2023. Application of the index statistical method to analyze the landslide susceptibility of a selected area in the Podkarpackie Voivodeship. Volume 616. Issue 12. Pages 57-61. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.11.2023 r.

Landslides are among the most dangerous and common geohazards in Poland. A very important role in minimizing losses has a proper spatial planning based on accurate landslide susceptibility maps of the area, which are the basis of the process of determining the threat and then estimating the risk. The purpose of this article is to develop a landslide susceptibility map of a selected area of the Dynowskie Foothills in terms of landslide hazard assessment. The final landslide susceptibility map of the study area was developed on a local scale using the Index Statistical Method. The individual maps of factors affecting landslides were based on several thematic sections: slope slope, exposure, proximity to watercourses, geology.
 1. Van Westen, C.J. GIS in landslide hazard zonation: a review with examples from the Andes Colombia. Mountain environments. Geographical Information System. 1994, 132 – 165.
 2. Van Westen CJ, Rengers N, Soeters R. Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment. Natural Hazards. 2003, DOI: 10.1023/B: NHAZ. 0000007097.42735.9e
 3. Van Westen CJ, Van Asch TWJ, Soeters R. Landslide hazard and risk zonation – why is it still so difficult?. Bull. Eng. Geol. Environ. 2006, DOI: 10.1007/s10064-005-0023-0.
 4.  Huabin W, Gangjun L, Weiya X, Gonghui W. GIS-based landslide hazard assessment: an overview. Progress in Physical Geography Earth and Environment. 2005, DOI: 10.1191/0309133305pp462ra.
 5. RemondoJ,GonzalesA,deTeranJRD,FabbriA,ChungCJ.ValidationofLandslide Susceptibility Maps; Examples and Applications from a Case Study in Northern. Natural Hazards. 2003, DOI: 10.1023/B: NHAZ.0000007201.80743. fc.
 6. Sarkar S, Kanungo DP, Patra AK, Pushpendra K. GIS Based Spatial Data Analysis for Landslide Susceptibility Mapping. J. Mt. Sci. 2008, DOI 10.1007/s11629-008-0052-9.
 7. Mrozek T, Poli S, Sterlacchini S, Zabuski L. Landslide Susceptibility Assessment:ACase Study from the Beskid NiskiMts., Carpathians, Poland. Polish Geol. Inst. Sp. Pap. 2004, 15: 13-18.
 8.  Kamiński M. Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 2006, 16: 279-87.
 9.  Kamiński M, Piotrowska K. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000. ark. Kańczuga wraz z objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. PIG-PIB. Warszawa.
 10.  Kamiński M. Mapa podatności osuwiskowej w skali regionalnej – przykłady z Doliny Sanu na Pogórzu Dynowskim. Biul. Państw. Inst. Geol. 2012, 452: 109-118.
 11. Wojciechowski T, Borkowski A, Perski Z, Wojcik A. Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne). Przegląd Geologiczny. 2012, 60: 95-102.
 12. Świątek A, Indelak K, Mikołajczyk D. Wykorzystanie Indeksowej Metody Statystycznej w wyznaczaniu obszarów zagrożonych ruchami masowymi. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2012-2018. 2014: 111-26.
 13. Skrzypczak I, Kokoszka W, Zientek D, Tang Y, Kogut J. Landslide hazard assessmentmap as an element supporting spatial planning: The flysch Carpathians region study. Remote Sensing. 2021, DOI: 10.3390/rs13020317
 14. US ACE, Engineering and design: Introduction to probability and reliability methods for use in geotechnical engineering, U.S. Army Corps of Engineers, Engineer Technical Letter 1110-2-547, Dept. of the Army, Washington, D.C., 1997.
dr inż. Piotr Ochab, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-2946-7838
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-0978-3040
dr inż. Aleksander Duda, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-5549-3098
dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-3646-6924
prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-8200-3827
dr inż. Krzysztof Nepelski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-9495-6457
mgr inż. Agnieszka Lal, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-3557-6064
prof. dr hab. inż. Maria Sulewska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7405-8710

dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-0978-3040

 izas@prz.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.12

Article in PDF file

Article in English PDF file