Analysis of the schedules using time couplings methods


Vol. 526 (6) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Piotr Chyliński,
Zdzisław Hejducki

DOI: 10.15199/33.2016.06.06

Volume 526; Issue 6
Pages 15-17

Accepted for publication: 07.04.2016 r.

This paper contains results of the analysis of the spaces of schedule, ie. a set of possible variants of realization with particular emphasis on methods of coupling time (ang.Time Couplings Method TCM). To illustrate the range of possible solutions for the models TCM, it has been developed geometric figures describing spaces of schedules. The work is a continuation of the problems of scheduling works including methods for feedback time (TCM).

Keywords: space schedule, methods of linkage of time, transforming figures.
  1. Afanasjev V.A,A. V.Afanasjev. 2000. Potocnaja organizacja rabot v stroitelstwie. Sankt-Petersburg.
  2. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, MieczysławWodecki. 2012. „Applying metaheuristic strategies in construction projects management”. Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis Valume 18 (5): 621 – 630.
  3. Chyliński Piotr. 2012. Analiza wpływu przerw organizacyjnych na koszt i czas realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problemu przepływowego (rozprawa doktorska). Wrocław. Politechnika Wrocławska.
  4. Hegazy T. 1999. „Optimization of construction time – cost trade-off analyses using genetic algorithms”. Canadian Journal of Civil Engineering 26: 685 – 697.
  5. Hejducki Zdzisław, Magdalena Rogalska. 2005. „Metody sprzężeń czasowych TCM”. Przegląd Budowlany 76 (2): 38 – 45.
  6. Rogalska Magdalena, Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki. 2008. „Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling”. Automation in Construction 18: 24 – 31.
Piotr Chyliński, Ph. D., Eng. - Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy

Zdzisław Hejducki, Prof. - Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Zdzisław Hejducki, Prof.

zdzislaw.hejducki@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.06