Analysis of the greening of the slope surface with the use of innovative bio-textiles as one of the aspects of the anti-erosion protection


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.31

Grzybowska-Pietras Joanna, Juzwa Anna, Byrdy Natalia. 2022. Analysis of the greening of the slope surface with the use of innovative bio-textiles as one of the aspects of the anti-erosion protection. Volume 604. Issue 12. Pages 115-118. Article in PDF file

Accepted for publication: 05.10.2022 r.

The paper presents research on slope anti-erosion protection with application of geotextiles as follow: geo nonwovens, obtained from textile’s waste fibers, jute and sheep wool. The progressive decreases of the surface weight and strength parameters were found with the passing time. The type of applied geotextiles influenced to the slope vegetation growth. The grass grew the best on the slope protected by wool geo nonwoven that characterizes by the highest biodegrability.
 1. Patil B, Pusadkar SS. Natural fibers as geo- -reinforcement-a review, International Journal of Innovations in Engineering and Science. 2019; 4 (8): 119 – 123.
 2. Hao W, Chongkai Y, Chenghan L i in. Review of Application and Innovation of Geotextiles in Geotechnical Engineering, Materials. 2020; https://doi. org/10.3390/ma13071774.
 3. Tanasa F,NechiforM, IgnatME, Teaca CA.Geotextiles – AVersatile Tool for Environmental SensitiveApplications in Geotechnical Engineering, Tekstylia. 2022; https://doi.org/10.3390/textiles2020011.
 4. Duszyńska A. Zbrojenie geosyntetyczne podstawy nasypu, Inżynieria Transportowa. Monografia naukowa, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-60261-47-7.
 5. Głażewski M, Nowocień E, Piechowicz K. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2010.
 6. Jurkiewicz-Pietrzak I. Antyerozyjne zabezpieczenie skarp, edroga.pl, 2008, 1-10.
 7. https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/ skarpa-odplynela-zielona-nowinka-wzdluz-ul- -szafera-po-ulewie.
 8. Grzybowska-Pietras J, Broda J, Przybyło S, Rom M, Laszczak R, Mitka A. Zastosowanie innowacyjnych geotekstyliów z surowców odpadowych do zabezpieczenia gruntu przed erozją, Inżynieria Morska i Geotechnika. 2015; 4: 615 – 620.
 9. Gajewska B. Zapobieganie erozji skarp – praktyczne przykłady rozwiązań. 2010. Seminarium IBDiM i PSG-IGS, 119-154.
 10. Grzybowska-Pietras J, Juzka A, Nguyen G. Wykorzystanie odpadowych włókien syntetycznych i wełny do zastosowań w inżynierii lądowej. Przegląd Budowlany. 2019; 10: 81 – 84.
 11. PN-B 12074 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze.
 12. PN-EN ISO 9864. Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczaniamasy powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych.
 13. PN-EN ISO 9863-1 Geosyntetyki.Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Część 1: Warstwy pojedyncze.
 14. PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.
 15.  PN-ENISO12236.Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4253-3062
dr inż. Anna Juzwa, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-9744-426X
mgr inż. Natalia Byrdy, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4253-3062

jpietras@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.31

Article in PDF file