An attempt to link concrete permeability with its compressive strength and water absorption


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

T. Tracz

DOI: 10.15199/33.2018.12.28

Volume 556: Issue 12
Pages 86-89
Accepted for publication: 29.10.2018 r.

The article presents the results of tests of 36 cement-based concretes with very diverse compositions. Variables included the cement type (CEMI 42.5 R, CEMII/A-V42.5 R and CEM III A 42.5 N), the type of coarse aggregate (gravel and basalt grit), the w/c ratio (0.30; 0.40; 0.50 and 0.60) and the amount of cement paste used (240, 300 and 360 dm3/m3). Concrete tests were conducted after 90 days of curing. Compressive strength, water absorption and permeability to nitrogen flow in the dry state were tested. The statistical analysis of results made it possible to determine the relationship between permeability and compressive strength as well as between permeability and absorption. Keywords: concrete; gas permeability; water absorption; compressive strength.
 1. Bakhshi Mehdi,Mehrdad Mahoutian,Mohammad Shekarchi. 2006. „The Gas Permeability of Concrete and Its Relationship with Strength”. Proceeding of the 2nd International Congress. Naples, Italy: 1 – 10.
 2. Bamforth Phillip. 1991. „Thewater permeability of concrete and its relationship with strength”. Magazine of Concrete Research 43 (157): 233 – 241. DOI:10.1680/macr.1991.43.157.233.
 3. Baron Jacques, Jean-PierreOllivier. 1992.Durabilité des bétons. Presses de l'École nationale des ponts et chaussées.
 4. HadjsadokAhmed,SaidKenai,LucCourard,Michel Frederic, JamalMKhatib. 2012. „Durability of mortar and concretes containing slagwith lowhydraulic activity”. Cementand Concrete Composites 34 (5): 671 – 677. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2012.02.011.
 5. Kollek J. J. 1989. „The determination of the permeability of concrete to oxygen by the Cembureau method – a recommendation”. Materialsand Structures 22 (3): 225 – 230. DOI: 10.1007/BF02472192.
 6. Kurdowski Wiesław, Jan Małolepszy. 1999. „Wpływ rodzaju cementu na trwałość betonu”. Cement Wapno Beton (5): 162 – 168.
 7. Fiertak Maria, Jan Małolepszy. 2004. „Beton jako materiał kompozytowy podlegający wpływom czynników środowiskowych”.Materiały Sympozium Naukowo-Technicznego Trwałość betonu i jego uwarunkowania technologiczne materiałowe i środowiskowe.
 8. Małolepszy Jan. 2002. „Trwałość betonów z cementów żużlowych”. Materiały Konferencji Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność: 225 – 243.
 9. PN-EN12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
 11. Podręcznik Statystyki. 2011. StatSoft Electronic Statistics Textbook.
 12. RILEMTechnical Recommendation 116-PCD. 1999. „Permeability of Concrete as a Criterion of its Durability”.
 13. Śliwiński Jacek, Tomasz Tracz. 2008. „Metody badania przepuszczalności betonu dla cieczy i gazów”. Materiały II Sympozium nt. Trwałość Betonu – MetodyBadańWłaściwościDeterminującychTrwałośćMateriałów w Różnych Warunkach Eksploatacji: 59 – 75.
 14. Tracz Tomasz. 2005.Wpływ rodzaju cementu na przepuszczalność betonów wysokowartościowych (praca doktorska). Politechnika Krakowska.
dr inż. Tomasz Tracz, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

dr inż. Tomasz Tracz, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

 ttracz@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.28