Acoustic insulation indices in the light of the amended ISO 717-1 and 717-2 standards


openaccess, Vol. 576 (8) 2020 / środa, 19 sierpnia, 2020

(Open Access)

Nowotny Łukasz. 2020. Acoustic insulation indices in the light of the amended ISO 717-1 and 717-2 standards. Volume 576. Issue 8. Pages 30-31.  DOI: 10.15199/33.2020.08.04

Accepted for publication: 27.07.2020

Work is underway to amend the ISO 717-1:2013 and ISO 717-2:2013 standards. At the time of writing, the work is nearing completion and new releases are expected soon. These standards describe in detail the methods of determining single- -number indices airborne and impact sound insulation. This article describes the changes that these standards will undergo.
 1. IEC 61672-1:2013 Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications. 2013.
 2. PN-EN ISO 10848-1:2017-11 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami – Część 1: Dokument ramowy. 2017.
 3. PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 2014.
 4. PN-EN ISO 16283-3:2016-04 Akustyka – Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej. 2016.
 5. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów. 2016.
 6. PN-EN ISO 15186-1:2005 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku – Część 1: Pomiary laboratoryjne. 2005.
 7. PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 8. PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów. 2000.
 9. PN-EN ISO 16283-2:2018-09 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 2018.
 10. PN-EN ISO 12999-1:2014-08 Akustyka –Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej – Część 1: Izolacyjność akustyczna. 2014.
 11. PN-EN ISO 10140-3: 2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-7436-3141

mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

 l.nowotny@itb.pl