A method for managing the renovation of historic buildings


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.06

Nowogońska Beata, Mielczarek Magdalena. 2022. A method for managing the renovation of historic buildings. Volume 603. Issue 11. Pages 19-21. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.09.2022 r.

DOI: 10.15199/33.2022.11.06

Failure to carry out repair work is an extremely important factor in the deterioration of a building. Failure to carry out renovation work can lead to a threat to the structural stability of the building, a threat to the lives of the occupants, further deterioration of the building through damage to subsequent elements and even to a building catastrophe. This paper presents amethod formanaging the restoration of a historic building based on the consequences of abandoning the restoration activity. The problems of restoration management are presented using the example of the palace in Drwalewice.
 1. Drobiec Ł. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Archmedia Grażyna Gałka. 2019.
 2.  Runkiewicz L, Sieczkowski J. 2018. Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach. Materiały Budowlane. 2018, DOI: 10.15199/33.2018.05.20.
 3. Jasieńko J, Kadłuczka A. Brunelleschi Dome in Florence: selected structural, static, and conservational aspects. Journal of Heritage Conservation. 2021; 66: 182 – 194.
 4. Hoła J, Schabowicz K. Nowoczesne nieniszczące metody badań diagnostycznych konstrukcji budowlanych – przewidywane trendy rozwojowe. Archiv. Civ. Mech. Eng. 2010; 10: 5 – 18.
 5.  Nowogońska B. Consequences of Abandoning Renovation: Case Study – Neglected Industrial Heritage Building. Sustainability. 2020; 12: 6441.
 6. Drozd W. Metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie ich praktycznego zastosowania. Przegląd Budowlany. 2017, 88.
 7.  Ksit B, Szymczak-GraczykA, Nazarewicz B. Diagnostics and renovation of moisture affected historic buildings. Civil Environmental Engineering Reports. 2022; 32: 0059–0073.
 8.  Konior J, Sawicki M, Szóstak M. Damage and TechnicalWear of Tenement Houses in Fuzzy Set Categories.Applied Sciences. 2021; 11, no. 4: 1484.
 9.  Niedostatkiewicz M. Dachy stropodachy tarasy. Wydawnictwo Difin. 2016.
 10.  Kafel K, Leśniak A, Zima K. Multicriteria comparative analysis of pillars strengthening of the historic building. Open Engineering. Open Engineering. 2019, https://doi.org/10.1515/eng- 2019-0003.
 11.  Ostańska A. Algorithm of revitalization programmed design for housing estates. Civil and Environmental Engineering Reports. 2015; 18: 107 – 114.
 12. Plebankiewicz E, Meszek W, Zima K, Wieczorek D. Probabilistic and Fuzzy Approaches for Estimating the Life Cycle Costs of Buildings under Conditions of Exposure to Risk. Sustainability. 2019; 12: 226.
 13. Konior J, Rejment M. Correlation between Defects and TechnicalWear of Materials Used in Traditional Construction. Materials. 2021; 14: 2482.
 14.  Nowogońska B. Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane. 2017. DOI: 10.15199/33.2017.08.36.
 15. Zimmermann FA. Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. 1791; B. X. Brieg 1791 S. 168.
 16.  Krane A. Mappen und Handbuch des in Schlesien Einschließlich der Oberlausitz Landgesessen Adels. 1901 – 1904. Goerlitz, S. 27.
 17. Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa – Pałac W Drwalewicach – Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
 18.  Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa – Zespół Folwarczny w Drwalewicach – Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Metoda zarządzania renowacją obiektów zabytkowych A method for managing the renovation of historic buildings dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840
mgr inż. Magdalena Mielczarek, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-1262-3267

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840

b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.06

Article in PDF file