A comprehensive approach to risk assessment and mitigation in taking orders for road construction works


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.25

Krawczyńska-Piechna Anna, Budek-Wiśniewska Katarzyna. 2022. A comprehensive approach to risk assessment and mitigation in taking orders for road construction works. Volume 604. Issue 12. Pages 92-97. Article in PDF file

Accepted for publication: 23.11.2022 r.

The risk analysis is then the first stage of the comprehensive approach to riskmanagement in taking orders for road construction works presented in the paper. The second stage is to counteract these threats through risk reduction programs. In the presented approach, it is proposed to optimize the selection of these programs in terms of the maximum reduction of threats while reducing the costs of using these programs. The paper presents a block diagram of the advisory system, introduces a mathematical model of the discussed problem and illustrates the essence of the proposed approach to risk analysis with a computational example.
 1. Górecki J. Analiza ryzyka przedsięwzięć budownictwa drogowego, [w:] Mosty Tradycja i Nowoczesność, red. Adam Podhorecki, Andrzej S. Nowak, Justyna Sobczak-Piąstka, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2015, s. 53-60.
 2. Tworek P. Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 3. Wang J, Yuan H. System Dynamics Approach for Investigating the Risk Effects on Schedule Delay in Infrastructure Projects, Journal of Management in Engineering 2017, https://doi. org/10.1061/(ASCE) ME. 1943-5479.0000472.
 4. Cheraghi E, Khalilzadeh M, Shojae S, Zohrehvandi S. Amathematical Model toselect the Risk Response Strategies of the Construction Projects: Case Study of Saba Tower, Procedia Computer Science. 2017, https://doi.org/10.1016/j. procs. 2017.11.080.
 5. Leśniak A. Statistical Methods in Bidding Decision Support for Construction Companies. Appl. Sci. 2021, https://doi.org/10.3390/app11135973.
 6.  Li G, Chen C, Zhang G, Martek I. Bid/no-bid decision factors for Chinese international contractors in international construction projects, Engineering, Construction and Architectural Management. 2018, https://doi.org/10.1108/ECAM-11- 2018-0526.
 7.  Szczepankiewicz E I. Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, 298: 100 – 114.
 8. Budek-Wiśniewska K. Przyczyny strat w realizacji przedsięwzięć budowlanych branży drogowej z perspektywy wykonawcy. Builder. 2020; 09 (278).
 9. Marcinkowski R, Krawczyńska-Piechna A, Budek-Wiśniewska K. Koncepcja analizy ryzyka podjęcia zamówienia na roboty budowlane z dynamicznym oddziaływaniem na warunki realizacji kontraktu. Przegląd Budowlany. 2021; 7 – 8: 124 – 128.
 10.  Rybka I, Bondar-Nowakowska E. Zastosowanie macierzy reagowania na ryzyko w projektach systemów kanalizacyjnych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2010, 13: 145–155.
 11. Połoński M, Pruszyński K. Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych (cz. 1). Przegląd Budowlany. 2006, 11: 46 – 50.
 12.  Wan J, Liu Y. A System Dynamics Model for Risk Analysis during Project Construction Process, Open Journal of Social Sciences. 2014, https://doi.org/10.4236/jss. 2014.26052.
 13. Budek-Wiśniewska K, Marcinkowski R. A Method of Optimizing a Set of Programs for Mitigating Threats Related to the Undertaking of aContract for the Execution of Construction Works, Sustainability. 2021, https://doi. org/10.3390/su132112309.
dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ORCID: 0000-0002-0174-7929
mgr inż. Katarzyna Budek-Wiśniewska, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ORCID: 0000-0002-1041-7796

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ORCID: 0000-0002-0174-7929

anna.krawczynska@pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.25

Article in PDF file