When steel structures workshop drawings are essential


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

E. Urbańska-Galewska,
D. Kowalski

DOI: 10.15199/33.2016.05.52

Volume 525: Issue 5
Pages 109-110
Accepted for publication: 19.03.2016 r.

Legally required range of the design documentation drawings is insufficient in many cases for the proper execution and erection of steel structures. The cases, when the execution workshop documentation is necessary are presented in the paper. It is of particular importance in power engineering building. Keywords: drawing documentation, executive design, workshop drawings.
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2004, poz. 2072).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462).
  3. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2012. „Dokumentacja projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 1”. Builder 180 (7): 62 – 65.
  4. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2012. „Dokumentacja projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 2”. Builder 181 (8): 50 – 65.
  5. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2015. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Warszawa. PWN.
  6. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z póź. zm.).
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska dr inż. Dariusz Kowalski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Dariusz Kowalski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

kowdar@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.52