Ventilated façade made of fiber-cement on timber substructure


Vol. 536 (4) 2017 / niedziela, 21 października, 2018

(in Polish)

K. Schabowicz,
M. Szymków

DOI: 10.15199/33.2017.04.07

Volume 536: Issue 4
Pages 36-38
Accepted for publication: 01.02.2017

The article presents ventilated façades with fiber cement boards using timber substructure along with methods of their assembly. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the timber substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.

Keywords: ventilated façade, fibre-cement boards, timber substructure.
  1. Aprobata techniczna AT-15-9158/2013 „Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin elewacyjnych Isover – Equitone”. Instytut Techniki Budowlanej.
  2. Aprobata techniczna AT-15-9325/2014 „Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji BSP System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych”. Instytut Techniki Budowlanej.
  3. Informacje ze strony internetowej: http://www.frontech.eu.
  4. Informacje ze strony internetowej: http://ww.klubdachy.pl/.
  5. Informacje ze strony internetowej: http://www.grupaclassic.pl/.
  6. Opinia techniczna dotycząca oceny aluminiowych podkonstrukcji BSP System przeznaczonych do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych w świetle wymagań par. 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).
  8. Schabowicz Krzysztof, Mateusz Szymków. 2015. „Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych w ujęciu prawnym”., Izolacje 9.
  • dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Mateusz Szymków, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

k.schabowicz@pwr.edu.pl